24201708Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Pályázati felhívás

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre a Kollégium fennállásának közelgő 475. évfordulója alkalmából szépirodalmi pályázatot hirdet a Hittudományi Egyetem, a Kollégium Gimnáziuma és Dóczy Gimnáziuma diákjai számára az alábbi feltételekkel:

1. Versíró  pályázat
A pályázó  diák 5–10 saját költeményével pályázhat, amelyek eddig nyomtatásban nem jelentek meg. A versek témáját, stílusát, formáját a szerző szabadon választhatja meg. A költemények együttes terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.

2. Novellaíró  pályázat
A pályázó  diák egyetlen olyan saját novellával pályázhat, amely eddig nyomtatásban nem jelent meg. A novella témáját a szerző maga választhatja meg. Terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt. 


A pályázat benyújtásának módja:
A pályamunkák nyomtatott formában (másfeles sortávolság, A/4 formátum) három példányban, zárt borítékban nyújtandók be a Kollégium Titkárságán (Kollégium főépülete, Díszterem mellett), Csorba Péterné titkárságvezetőnek. A pályamunkához szükséges csatolni egy kisebb borítékba zárt lapot, amelyen a pályázó neve, postacíme, iskolája, osztálya (egyetemi hallgatóknál a szakirány és az évfolyam) szerepel.

A pályamunka jeligés, csak ez kerüljön rá mindkét borítékra!

Benyújtási határidő: 2012. április 13, 12 óra

A pályamunkákat a Kollégiumi Baráti Kör elnöksége által felkért bíráló bizottság értékeli.

Mindkét kategóriában, mindhárom intézmény pályázói között, külön-külön az alábbi díjak oszthatók ki:

I. díj: 15 ezer Ft
II. díj: 10 ezer Ft
III. díj: 5 ezer Ft

Eredményhirdetés: 2012. május 19-én, 15 órakor a Kollégium Dísztermében, a Baráti Kör közgyűlésén.

Minden pályázónak jó munkát és sok sikert kívánunk!

Debrecen, 2012. február 15.

Dr. Fekete Károly    Dr. Győri János
a Kollégiumi Baráti Kör   a Kollégiumi baráti Kör
titkára   elnöke

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap