21201708H

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Versíró és Novellaíró PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre a Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából szépirodalmi pályázatot hirdet a Hittudományi Egyetem, a Kollégium Gimnáziuma és Dóczy Gimnáziuma diákjai számára az alábbi feltételekkel:

1. Versíró pályázat
A pályázó diák 5–10 saját költeményével pályázhat, amelyek eddig nyomtatásban nem jelentek meg. A versek témáját, stílusát, formáját a szerző szabadon választhatja meg. A költemények együttes terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.

2. Novellaíró pályázat
A pályázó diák egyetlen olyan saját novellával pályázhat, amely eddig nyomtatásban nem jelent meg. A novella témáját a szerző maga választhatja meg. Terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályamunkák nyomtatott formában (másfeles sortávolság, A/4 formátum) három példányban, zárt borítékban nyújtandók be a Kollégium Titkárságán (Kollégium főépülete, Díszterem mellett), Csorba Péterné titkárságvezetőnek. A pályamunkához szükséges csatolni egy kisebb borítékba zárt lapot, amelyen a pályázó neve, postacíme, iskolája, osztálya (egyetemi hallgatóknál a szakirány és az évfolyam) szerepel.

A pályamunka jeligés, csak ez kerüljön rá mindkét borítékra!

Benyújtási határidő: 2013. április 12. 12 óra

A pályamunkákat a Kollégiumi Baráti Kör elnöksége által felkért bíráló bizottság értékeli.

Mindkét kategóriában, mindhárom intézmény pályázói között, külön-külön az alábbi díjak oszthatók ki:

  I. díj: 15 ezer Ft
 II. díj: 10 ezer Ft
III. díj: 5 ezer Ft

Eredményhirdetés: 2013. május 25-én 18 órakor a Kollégium Oratóriumában, a preces után.

Minden pályázónak jó munkát és sok sikert kívánunk!

Debrecen, 2013. január 18.

Dr. Fekete Károly
a Kollégiumi Baráti Kör
titkára
  Dr. Győri János
a Kollégiumi Baráti Kör
elnöke

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap