20201709Sze

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel
Érettségi hír történelem atlaszokról

Érettségi hír történelem atlaszokról

Az Oktatási Hivatal közleménye

A történelem érettsé...

Hirdetés, 2017. szeptember 11.

Hirdetés, 2017. szeptember 11.

Az új tanév elején szeretettel köszöntöm tanulóink...

Tájékoztatás a tanévkezdésről

Tájékoztatás a tanévkezdésről

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Iskolánkban a tanév 2...

Diákjaink sikerei az országos és református iskolák biológia versenyein

Diákjaink sikerei az országos és református iskolák biológia versenyein

Ebben a tanévben 2017. február 17-18- án a miskolc...

Konfirmandus Nap a Debreceni Kollégiumban, 2017. április 22.

Konfirmandus Nap a Debreceni Kollégiumban, 2017. április 22.

Debrecen, 2017. március 23.

Kedves Nagytiszteletű A...

Pályázat egyszeri szociális segélyre (2017. tavasz)

Pályázat egyszeri szociális segélyre (2017. tavasz)

Kedves Szülők, Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan ...

 • Legfrissebb

 • Legolvasottabb

 • ja-news-1
 • ja-news-2
 • ja-news-3

Aktuális

Beállítások

Reformáció vetélkedő

Reformáció vetélkedő

Diákjaink a 167 induló csapatból a legjobb 6 közé kerültek a Reformáció Emlékbizottságának vetélkedőjén.

Az országos döntőt az M5 csatorna közvetíti

2017. 10. 01. vasárnap 14:05-15:54

a Re: formáció - Megújuló világ című műsorában.

„A két részből álló döntőben a reformáció 500 éves történetét izgalmas és látványos feladatok idézik meg, a diákokkal együtt pedig a nézők is felmérhetik tudásukat, miközbe...

Bővebben:

Hirdetés, 2017. szeptember 11.

Hirdetés, 2017. szeptember 11.

Az új tanév elején szeretettel köszöntöm tanulóinkat, tanárainkat. A megajándékozott Kőhalmi Református Szórványkollégium nevében is köszönöm a csendesnapi adakozást , melynek összege kereken 100.000 Ft volt. Szeretettel hívom tanulóinkat a reggeli áhítatokra . A tavalyi tanévhez hasonlóan kedd reggelenként évfolyam áhítatokat tartunk, szeptember 12-én a 10. évfolyam következik. Péntek reggel önkéntes a...

Bővebben:

Pályázat rendszeres ösztöndíjra 2017/2018

Pályázat rendszeres ösztöndíjra 2017/2018

Pályázati lehetőség rendszeres szociális ösztöndíjra

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkhoz több olyan alapítvány és támogatási alap kapcsolódik, melynek célja a szociálisan rászoruló tanulók és családjaik támogatása. Ezeket az alapítványokat általában egykori diákjaink vagy hozzátartozóik hozták létre. A támogatások formája legtöbbször a tanulók étkezési díjának kifizetése, így az ösztöndíjban részesül...

Bővebben:

Közérdekű információk

Beállítások

Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsga időpontjáról, 2017

Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsga időpontjáról, 2017

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

Megérkeztek iskolánkba a jelentkezési lapok, elkezdtük ezek feldolgozását. Köszönjük minden jelentkezőnek a bizalmat, és szeretettel várjuk őket a szóbeli vizsgára. A mai napon a jelentkezőket levélben értesítettük a tudnivalókról, a szóbeli vizsga időpontjáról. Az alábbi táblázat tartalmazza valamennyi jelentkező szóbeli vizsgájának időpontját. A legfontosabb inf...

Bővebben:

Érettségi hír történelem atlaszokról

Érettségi hír történelem atlaszokról

Az Oktatási Hivatal közleménye

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a 40/2002.
OM rendelet rendelkezik. (A hatályos jogszabály elérhető az Oktatási
Hivatal honlapjáról:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol .)
Ennek 3.§-a a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára
vonatkozóan oldotta fel az általános rendelkezést. A fentiek é...

Bővebben:

Eseménynaptár

Beállítások

Református középiskolák XV. nemzetközi atlétikai találkozója – Versenykiírás

Református középiskolák XV. nemzetközi atlétikai találkozója – Versenykiírás

1. A verseny célja:

 • Az egykori református középiskolai atlétikai hagyományok ápolása, országos és nemzetközi verseny megrendezése, megalapozva a rendszeres versenyzés lehetőségét.
 • A református középiskolákban folyó eredményes atlétikai munka segítése, lemérése.
 • Kapcsolat erősítése külhoni református középiskolákkal.
 • Kapcsolat kiépítése a régió felekezeti középiskoláival.

2. A verseny rendezője: a Debrec...

Bővebben:

Pályázat Dr. Tóth Kálmán Díjra

Pályázat Dr. Tóth Kálmán Díjra

Ösztöndíjpályázat 12. és 13. évfolyamos diákjaink részére

Kedves 12. és 13. évfolyamos diákok!

Mellékelten olvashatjátok a Dr. Tóth Kálmán-emlékdíj odaítélésének feltételeit. A díjat iskolánk egykori neves tanárának lánya, Zsoldos Lászlóné, Tóth Emőke alapította. Dr. Tóth Kálmán (1906 – 1997) igazi polihisztor volt, vallástanári végzettsége mellett angol, német, orosz nyelvet, filozófiát, pszichológiát ...

Bővebben:

Konfirmandus Nap a Debreceni Kollégiumban, 2017. április 22.

Konfirmandus Nap a Debreceni Kollégiumban, 2017. április 22.

Debrecen, 2017. március 23.

Kedves Nagytiszteletű Asszony! Nagytiszteletű Úr!
Kedves Lelkipásztor Testvérünk!

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma minden tavasszal meghívja a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek konfirmandus csoportjait a Kollégium és Debrecen nevezetességeinek megtekintésére, egymással és az iskolával való ismerkedésre. Természetesen örömmel fogadjuk a reformát...

Bővebben:

Jubileumi ünnepségek: A Kollégiumi Baráti Kör Találkozója – 2013. május 25.

A Debreceni Református Kollégium jubileumi ünnepségsorozata talán legjelentősebb állomásához érkeztünk május 25-én, szombaton. Délelőtt 10 órakor a Nagytemplomban hálaadó istentisztelet keretében emlékeztünk a Kollégium fennállása 475 éves és a Dóczi Intézet alapítása 175 éves évfordulójára. A Református Egység Napja alkalmából az istentiszteleten megjelent a Generális Konvent elnöksége, részt vett és beszédet tartott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Bölcskei Gusztáv Püspök prédikációja után következett a miniszterelnök beszéde, aki bejelentette, hogy a magyar kormány négy év alatt 10 milliárd forintot kíván fordítani a Kollégium és a hozzátartozó oktatási intézmények teljes felújítására, modernizálására. A támogatásról szóló egyezményt Orbán Viktor miniszterelnök és Bölcskei Gusztáv püspök írták alá. A zsúfolásig megtelt Nagytemplomban jelen volt iskolánk egész tanári kara és diáksága.

A felemelő ünnepség után a Gimnázium egykori diákjainak képzőművészeti kiállítására került sor. A kiállítást dr. Molnárné Ötövös Tünde, iskolánk tanára rendezte, megnyitotta Csete Őrs, az EMMI Támogatáskezelő főigazgatója, iskolánk egykori diákja. Közben elkezdődtek az osztálytalálkozók, és a tornateremben folyt a Szigethy Gyula tanár úr emlékét őrző hagyományos kosárlabda-torna. Az egykori diákok közül közel háromszázan ebédet is rendeltek a Tápintézetben. A nagytemplomi istentiszteletre meghívott hivatalos vendégeknek délben a Tükörteremben adott fogadást az Egyházkerület elnöksége.

Délután 14 órától a Kollégiumi Baráti Kör Közgyűlése keretében a Díszteremben emlékeztek egykori kollégái, diákjai és a családtagok a 100 éve született Szabó Istvánra, a Gimnázium magyar–latin–orosz szakos tanárára, igazgatóhelyettesre. A megemlékezés után könyvbemutató következett. Dr. Nagy Mihály nyugalmazott gimnáziumi igazgató Felhők fölött a nap című könyvét Kovács Gergely gimnáziumi tanár, egykori diák mutatta be. A fiatalok számára készült Miről mesél a Kollégium? című könyvet a szerzők (dr. Győri János és Orosz Judit) ajánlották az érdeklődők figyelmébe. Ennek a könyvnek erre az alkalomra egyetlen példányban óriáskönyv változata is készült (570X680 mm formátumban, súlya 7 kg). Az Intézménytörténeti Források I-II. kiadványt dr. Szabadi István levéltár-igazgató mutatta be. Ez a kiadvány a Kollégium felsőbb tanulóinak teljes névsorát tartalmazza a 16. század végétől a 19. század közepéig. Új, bővített és javított kiadásban jelent meg, a baráti Kör gondozásában, az 1950-es években érettségizett diákok visszaemlékezéseit tartalmazó Menedék című könyv (első kiadása 2011-ben látott napvilágot, s példányai mára elfogytak).

Frissítő és kávé után 17 órakor az Oratóriumban folytatódott a program. A Nagykönyvtárban összeállított kollégiumtörténeti kiállítást Balog Zoltán miniszter (EMMI), egykori debreceni diák nyitotta meg, előtte Bölcskei Gusztáv püspök úrral együtt leleplezték az Oratóriumhoz vezető lépcsőházban a Kollégium 100 híres diákjának nevét megörökítő emléktáblát. Ezt az alkalmat a Kollégiumi Kántus éneke tette még felemelőbbé.

Este hat órakor kezdődött az Oratóriumban a preces (könyörgés), az évszázados hagyományokat őrző áhítat, melyen Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, szintén debreceni kollégiumi diák szolgált. Ezen az alkalmon került sor a Kollégiumi Baráti Kör diákok számára kiírt jubileumi pályázatainak eredményhirdetésére.

Az egész napos borongó idő és a délutáni jégeső ellenére sikerült a tervek szerint lebonyolítani az esti, szabadtéri programokat. A Kollégium Díszudvarán a 10. b osztály humán csoportja előadásában a Lúdas Matyi című színdarabot láthatták az érdeklődők dr. Győri János tanár úr rendezésében, majd a Maróthi Néptáncegyüttes és a Debreceni Népi Zenekar műsorában gyönyörködhettek. A futballrajongók közben óriás kivetítőn követhették a Bajnokok Ligája döntőjét.

Az emlékezetes és látványos rendezvény sikeréhez döntő módon hozzájárultak a rendezésben, szervezésben és lebonyolításban résztvevő tanáraink és diákjaink. Munkájukat és szolgálatukat illesse köszönet!

Az egész napos rendezvény áldásaiért egyedül Istené a dicsőség!

SoliDeoGloria!

Győri József
igazgató

Az eseményhez kötődő multimédia anyagokat (hanganyagok és fényképek):

Jubileumi rendezvény, 2013. május 25, Díszterem, Hanganyagai

Jubileumi rendezvény, 2013. május 25, Oratórium, Hanganyagai

Az egyes eseményeket megörökítő fényképek megtekinthetők az alábbi galériákban (a galériákat a képekre kattintással lehet elérni!):

Jubileumi ünnepség, 475, Nagytemplom Jubileumi ünnepség, 475, Művészeti Kiállítás Jubileumi ünnepség, 475, Könyvbemutató
Jubileumi ünnepség, 475, Táblaavatás Jubileumi ünnepség, 475, Lúdas Matyi Jubileumi ünnepség, 475, Néptánc, népzene
Jubileumi ünnepség, 475, Díjátadás . Jubileumi ünnepség, 475, Kollégiumtörténeti kiállítás, Preces

A fényképeket Kovács Gergely készítette.
Hangfelvétel: Molnár Gyula

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap