20201709Sze

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

A 2016/ 17. tanév kezdésével kapcsolatos tájékoztatás

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkban a nyári vakáció alatt sem állt meg az élet. Az előzetes terveknek megfelelően megtörtént a Fiúinternátus kiköltözése a Maróthy Kollégiumból, és végéhez közeledik az Andaházy-Szilágyi Leányinternátus teljes kiürítése is. A költöztetésben iskolánk diákjai közül többen vettek és vesznek részt, köszönjük munkájukat!

Bővebben...

A Fekete- Körös Völgy Kincsei Táj- és népismereti konferencián vettünk részt

2016. május 20-án, pénteken rendezték a Fekete-Körös völgyében fekvő Tenkén a Fekete-Körös Völgy Kincsei Táj- és népismereti című konferenciát, melyen iskolánk küldöttsége is részt vett, 7 diák (Novák Miklós 11. D, Kunkli Anita 11. B, Gönczy Szabina 11. B, Szigeti Viola 10. D, Nagy–Szalontai Emese 10. B, Szabó Bettina 11. A és Nagy Dávid 11.A) és 7 tanár (Győri József, Győri Józsefné, Fazekas Sándor, Veressné Létai Ágnes, Prill Éva és Buró Botond).

A konferencia témája széles körben ölelte fel a Fekete Körös völgyének természeti, népművészeti, anyanyelvi kincseit.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 18.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb iskolai eseményeiről:

Pénteken, május 20-án a Szeretethíd programjához kapcsolódva közösségi munkát szervezünk a Hősök Temetőjében. A 9. A, B és Ny osztályok számára a részvétel kötelező, a többi évfolyamról is csatlakozhatnak tanulók. Kérem, hogy munkavégzésre alkalmas öltözékben 14 órakor gyülekezzenek az osztályok a Gimnázium udvarán! Feltétlenül hozzátok magatokkal a közösségi szolgálati naplót! Az osztályok az osztályfőnökök vezetésével gyalog mennek a Hősök Temetőjéig, ahol parkosítási, sírgondozási feladatokat kell végezni. A közösségi munka a tervek szerint 14.30-tól 16.30-ig tart. A közösségi munka végén tanulóink megkoszorúzzák hősi halált halt tanárunk, U. Szabó Gyula síremlékét.

Bővebben...

A Bükkben és Berekfürdőn jártak a biológia tagozatosok

Az utóbbi néhány hétben a 9. és a 10. évfolyam biológia tagozatos diákjai terepgyakorlaton vettek részt. A cél az volt, hogy a terepen nézzük, vizsgálhassuk meg, amit a tanteremben megtanultunk.

Április 25-én nagyon korán kelt a 10. évfolyam 25, biológia tagozatos tanulója. Fél 7-kor – immár sokadszor – a Bükkbe indultunk el. Ekkor még nem gondoltuk (bár az időjárás előrejelzés rossz időt jósolt), hogy visszamegyünk a „télbe”. A Répáshuta fölötti Bánya-hegyen (726 m) szálltunk ki a buszból, majd a Három-kő (904 m) bérce következett. Út közben megfigyelhettük a hegység jellegzetes társulásait (gyertyános-tölgyes, bükkös, mészkősziklagyep, karsztbokorerdő) és a sok helyen még virágzó kora tavaszi növényeket (odvas keltike, pirosló hunyor, bogláros szellőrózsa. Együtt gyönyörködhettünk az egyik legszebb növényünkben, a tavaszi kankalinban is. Utunk legmagasabb pontjáról, a Tar-kőröl (949 m) hóesésben láthattuk a lábunk alatt hullámzó Déli-Bükköt, majd a Nagy-mező felé vettük az irányt. A terepgyakorlat – kb. 14 km megtétele után – fél 4 körül ért véget.

Bővebben...

Elbúcsúztak végzős diákjaink – Megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák

Iskolánk végzős tanulóinak ballagására szombaton, április 30-án délelőtt került sor. A három osztály 92 diákja előbb a diáktársaktól és az épülettől búcsúzott el, majd 10 órakor kezdődött az ünnepi istentisztelet és a ballagási ünnepség a zsúfolásig megtelt Nagytemplomban. Az igehirdetés szolgálatát Fehér Norbert vallástanár, a 12.A osztály osztályfőnöke végezte, búcsúzó beszédet Szalókiné Tóth Judit, a 12.B osztály osztályfőnöke mondott. A végzős diákok nevében Ozsváth Eszter 12.A osztályos tanuló búcsúzott, az itt maradó diáktársak nevében Szabó Bettina 11.B osztályos tanuló szólt. A műsort a Kántus éneke, valamint Kurgyis Pál 12.B osztályos és Doedens Miriam 12.A osztályos tanulók gordonkajátéka színesítette, a Szózatot Baló Anna 12.B osztályos tanuló szavalta.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 5.


A következő héten az érettségi vizsgák a Fizika előadóban lesznek. A szaktanárok előzetesen tájékozódjanak, hogy mikor használható az előadóterem! Kérem, hogy az érettségi vizsgát semmilyen formában ne zavarjuk!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. április 27.

Tájékoztatom 10. és 11 évfolyamos tanulóinkat, hogy holnap, 2016. április 28-án, csütörtökön a két nagyszünetben számukra az Auditórium Maximumban tájékoztatót tartunk a jövő évi tantárgyválasztásról.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap