24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2011. január 31.

Iskolánk éves munkarendje szerint február 1-jén, kedden 15 és 17 óra között kerül sor a Nagy Géza Matematikai Emlékversenyre. A benevezett tanulók számára a 6. órával véget ér a tanítás, hogy nyugodtan meg tudjanak ebédelni, és a versenyre koncentrálni. Kérem, hogy a versenyzők 1445-kor gyülekezzenek a kijelölt osztálytermekben! A verseny eredményét február 20-án, a közös istentisztelet után hirdetjük ki. Az évfolyamonkénti győztesek képviselik iskolánkat a Református Iskolák Matematikaversenyén.

Február 3. és 6. között félévkezdő evangélizációt tartunk iskolánkban. A szolgálatokat, Lovas András, a Budapest-Gazdagréti Református Gyülekezet lelkipásztora végzi. Az evangélizáció részletes programját a hirdetőtáblán és iskolánk honlapján is olvashatjátok. A felújítási munkák miatt az  Oratórium a tanév végéig nem használható, ezért az evangélizációs istentiszteletek a Nagytemplomban lesznek. Ezeken az alkalmakon iskolánk minden tanulójának részvétele kötelező. Az osztályok az előzetesen elkészített ülésrend szerint helyezkedjenek el, kabátot és énekeskönyvet mindenki hozzon magával! Az evangélizációs alkalmakhoz kapcsolódva lehetőséget teremtük az egyéni és csoportos beszélgetésekre is! Az alkalmakra diákjainkon és tanárainkon kívül családtagokat, érdeklődőket is szeretettel várunk.

A debreceni Friss Rádió (frekvencia: FM 90) február 2-án, szerdán egész nap iskolánk életét igyekszik minél több oldalról bemutatni. A műsor szerkesztésében diákjaink is részt vesznek, megszólalnak mai és egykori tanulók, tanárok.

Felhívom a Dr. Szendi Balázs és a Dr. Tóth Kálmán díjra pályázókat, hogy a beadási határidő a héten lejár, időben adják le pályázatukat! Hasonlóképpen biztatom a Széchenyi és Ausztrál Pályázat készítőit, hogy igyekezzenek határidőre befejezni, és az előírt követelményeknek megfelelően beadni dolgozatukat!

Kérjük, hogy az előzetes érettségi jelentkezési lapokat minél előbb adjátok át az osztályfőnöknek vagy adjátok le a Gimnázium Titkárságán!

Továbbtanulási tájékoztatókat tartanak debreceni felsőoktatási intézmények képviselői a Kálvin teremben.

Február 1, kedd, 1345: DEOEC (orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak)
Február, 2, szerda: 1345: DE Jogi Kar

Ezekre az alkalmakra az érdeklődő 12. évfolyamos tanulókat várjuk!

Debrecen, 2011. január 31.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap