05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2012. február 15.

Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő hétvégén emlékezünk meg a kommunizmus és más diktatúrák áldozatairól, ezért kollégista tanulóinknak hazautazás nincs. A kollégista tanulók számára február 17-én, pénteken este a témához illő filmet vetítünk mindkét internátusban.

Február 17-én, pénteken 14 órakor kezdődik a Kálvin teremben az Áprily Lajos szavalóverseny iskolai fordulója. Szeretettel várunk minden érdeklődő, szurkoló diákot!

A kommunizmus áldozatainak emléknapjára Varga László, Marosvásárhelyen élő nyugdíjas lelkipásztort hívtuk meg. Meghívott vendégünk Budapesten tartózkodott az 1956-os Forradalom idején, amiért Romániában életfogytiglani büntetést kapott. Kérem, hogy a vele készült riportot minél többen olvassák el, illetve javaslom a feldolgozását osztályfőnöki, történelem vagy hittan óra keretében!

Terveink szerint már a szombat esti precesen Varga László nagytiszteletű úr szolgál. Vasárnap, február 19-én minden diákunk számára kötelező istentisztelet lesz az Oratóriumban. Kérem, hogy 8.45-re ünnepi öltözetben foglalja el mindenki a helyét, ülésrend osztályok szerint. Az istentisztelet keretében hallhatjuk vendégünk személyes beszámolóját, bizonyságtételét. Ezen az alkalmon kerül sor a Nagy Géza Matematika verseny, az Áprily Lajos iskolai szavalóverseny eredményhirdetésére, valamint a Dr. Szendi Balázs és Dr. Tóth Kálmán díjak átadására. Az istentisztelet után az érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítunk a vendégünkkel való kötetlen beszélgetésre a Gimnázium épületében.

Tájékoztatom diákjainkat, hogy iskolánk ebben az évben is pályázatot nyújtott be a Rákóczi Szövetséghez március 15-hez kapcsolódó határon túli utazási programra. Terveink szerint Aradra és Temesvárra utazik a csoport, és az ottani magyar középiskolák vendége lesz. Március 15-i ünnepi műsorunkat és iskolánk színjátszó körének új darabját is bemutatnánk. Indulás: március 14-én, szerdán, tanítás után, visszaérkezés március 16-án, pénteken este. Sikeres pályázat esetén az útiköltséget a Rákóczi Szövetség fedezi, az utazó diákokat a két éjszakai szállás és az étkezés költsége terheli. Ennek összegét rövidesen megtudjuk. Kérem az osztályfőnököket, hogy előzetesen mérjék fel, hány tanuló venne részt szívesen egy ilyen programban.

Érettségizők figyelem!

Most kaptuk a hivatalos értesítést, hogy az érettségi jelentkezés határideje módosult. 2012. február 24-ig van lehetőségük az érettségire jelentkezetteknek, hogy módosítsák a benyújtott jelentkezésüket.

Debrecen, 2012. február 15. 

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap