18201710Sze

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2012. április 24.

Április 24-én, kedden 15 órakor tartjuk ballagási ünnepségünk főpróbáját a Nagytemplomban. Erre az alkalomra minden 12. és 11. évfolyamos (rendező) diákot várunk, pontos megjelenést kérünk!

Pénteken, április 27-én szokásos hosszúságú órákat és szüneteket tartunk. Fontos, hogy az osztálytermekből fokozatosan minden személyes tárgyat vigyetek el, mert az írásbeli érettségi lebonyolításához az egész épületre szükségünk lesz! Az iskolai takarító személyzet már a ballagás előtt (pénteken délután) összeszedi a termekben hagyott személyes tárgyakat!

Ballagási istentiszteletünket és ünnepségünket április 28-án, szombaton tartjuk. Az iskolai ballagáson és a nagytemplomi istentiszteleten minden tanulónk részvétele kötelező! Az iskolák többségében később van a ballagás, ezért kicsi a valószínűsége, hogy valaki rokonok ballagási ünnepségére kérezkedjen. Amennyiben mégis ilyen lenne, a szokásos módon, szülői kikérő levél és ballagási meghívó bemutatásával lehet hazautazást, eltávozást kérni.

Az iskolai ballagás szombaton 8.30-kor kezdődik. Az alsóbb évfolyamos diákok 8.15-kor gyülekezzenek ünnepi öltözetben osztálytermük előtt! A Nagytemplomban 9.45-re foglalják el helyüket, elsősorban a karzaton üljenek! Ezen a napon ebédfőzés nem lesz, a kollégisták maguk gondoskodjanak úti élelemről! A korábbi évek tapasztalatain okulva fokozott figyelmet fordítunk az iskolában lévő értékek védelmére. A földszinti termeket ruhatárnak rendezzük be, itt helyezhetők el évfolyamonként a csomagok, személyes tárgyak. Ezek a termek folyamatosan zárva lesznek. A ballagás ideje alatt az iskola épületébe idegenek nem léphetnek be. Újra felhívom a figyelmet arra, hogy értéktárgyakat, iratokat egyetlen percre se hagyjatok őrizetlenül! Az iskolában elhelyezett csomagokért csak akkor lehet az iskolába bejönni, amikor a Nagytemplomból érkező ballagási menet visszaérkezett a saját osztálytermekbe. A kollégista tanulók a ballagás után utazhatnak haza, visszaérkezés kedden, május 1-én este!

Amint a szülőkhöz írt levélben is jeleztem, iskolánk jó rendje és zavartalan működése szempontjából nagyon fontos, hogy május 2. és 4. között teljes értékű tanítás folyjon. Kérem, hogy ezekre a napokra semmilyen családi vagy más, halasztható programot ne szervezzetek! Utólagos szülői igazolást („szülői három nap”) ezekről a napokról nem fogadunk el! Amennyiben ezen a három napon nem sikerülne a teljes tanuló létszámot biztosítanunk, kénytelenek leszünk a tanévet meghosszabbítani, hogy a kötelező óraszámot elérjük!

A fakultációs választással kapcsolatos nyilatkozatot a hazautazás előtt kapják meg a 10. évfolyamos (+ 11.D) diákjaink az osztályfőnököktől. A következő tanévi tankönyvrendelési lapokat május 4-én adjuk át tanulóinknak. Mindkét nyomtatványt május 14-én, hétfőn kell leadni kitöltve az osztályfőnököknek.

Iskolánk éves rendje szerint szülői értekezletet tartunk május 4-én, pénteken. A már postázott meghívó szerint 14 órakor közös iskolai értekezletet tartunk az Oratóriumban, majd 14.30-tól az osztályok értekezleteire kerül sor. Iskolánk tanárai 15 és 18 óra között tartanak fogadóórát, ekkor lehet a tantárgyi előmenetelről személyesen tájékozódni. Kérjétek arra szüleiteket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a szülői értekezleten!

A végzős diákoknak a Nevelőtestület nevében gratulálok,
életükre Isten áldását, vizsgáikhoz sok sikert kívánok.

Debrecen, 2012. április 24.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap