05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2013. február 5.

Hirdetem tanulónknak, hogy a ránk következő hétvégén általános hazautazás lesz. Pénteken, február 8-án rövidített órákat és szüneteket tartunk. Minden diákunk szüleihez levelet kívánunk eljuttatni, ezeket az osztályfőnököktől vehetitek át. Kérem, hogy a levelek átvételét az ellenőrzőben aláírásukkal igazolják a szülők! A levél kiemelt témája az a tény, hogy a félévi szünet végén feltűnően sok diákunk nem jött vissza az internátusba, illetve az iskolába. Tanulóink figyelmét is felhívom arra, hogy amennyiben a nagyszámú hiányzás miatt az előírt tananyag és óraszám nem teljesíthető, az iskola vezetése köteles a tanévet meghosszabbítani!

Amint a kollégista tanulók tapasztalták, immár második hete az eddiginél bőségesebb és változatosabb reggelit biztosítunk. A diákokat igyekeztünk felkészíteni az új rendszerre, amely alapjában jól működik, és igen sok pozitív visszajelzést kaptunk. Külön is hangsúlyozni szeretném, hogy az újfajta kiszolgálás jóval nagyobb fáradsággal jár, és a költsége is nagyobb mint a korábbié. Éppen ezért sajnálatos, hogy néhányan igyekeznek kijátszani a szabályokat, veszélyeztetve ezzel az új rendszer véglegesítését. A felmerült problémák közül az alábbiakat emelem ki:

  • Egy étkezési jeggyel csak egyszer van joga bárkinek választani, még egyszer nem lehet visszamenni a pulthoz!
  • Nem kérhetjük meg sorban álló diáktársunkat, hogy hozzon nekünk még valamit!
  • Lényeges a változatosság! Tapasztalat az, hogy sokan minden reggel ugyanazt a menüt választják! Ez egészségi szempontból is veszélyes, másrészt nehézzé teszi tervezést, a költségek behatárolását.

Várjuk a diákok visszajelzését, javaslatait is!

Felhívom a figyelmet az érettségi jelentkezésekre. Kérem, hogy a végzős osztályok tanulói és az előrehozott érettségire jelentkezők feltétlenül írassák alá a jelentkezési lapokat szüleikkel a hétvégén (ha eddig nem tették volna meg), és február 11-én adják le azokat a Titkárságon, hogy az elektronikus feldolgozás folyamatos legyen! Indokolt esetben február 25-ig van lehetőség a változtatásra, de a módosított jelentkezési lapot a szülőnek is feltétlenül alá kell írnia!

A 11. évfolyam valamint a 12. D osztály tanulói számára újra meghirdetjük két hetes kolozsvári cserediák akciónkat! Az érdeklődő tanulók az osztályfőnököktől kérhetnek tájékoztató szórólapot és jelentkezési lapot!

Felhívom a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben sajnálatosan lecsökkent a reggeli áhítatok látogatottsága. Kérem, hogy az osztályok havi egy alkalommal, előre tervezett időpontban, közösen vegyenek részt az áhítaton! Ezen kívül is szeretettel várjuk minden diákunkat ezekre az alkalmakra, és hívogassátok társaitokat is!

Debrecen, 2013. február 5. 

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap