05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. március 24.

Hirdetem tanulóinknak, hogy március 25-én, szerdán tanári értekezlet miatt rövidített órákat és szüneteket tartunk, órák nem maradnak el. Mivel az ebédszünetre szánt idő a szokásosnál rövidebb, tanácsos csak a tanítás befejezése után ebédelni mennetek!

Újra lehetőség van a szociálisan rászoruló diákok számára egyszeri segély igénylésére. Azoknak a tanulóknak a pályázatára számítunk, akiknek komoly gondot okoz a taníttatási költségek előteremtése, és nem részesülnek rendszeres támogatásban, ösztöndíjban. A pályázati űrlapok az osztályfőnököktől vagy a Titkárságon kérhetők, illetve letölthetők lesznek iskolánk honlapjáról is. A kérelmek beadásának határideje: 2015. április 9, csütörtök!

Iskolánk diákönkormányzata március 28-án, szombaton rendezi meg az iskolai labdarúgó bajnokságot. A részletek a kitett plakátokon olvashatók. A csapatok várják a lelkes szurkolókat!

Március 29-én, virágvasárnap húsvéti kibocsátó istentiszteletet tartunk az Oratóriumban. Ezen az alkalmon minden diákunk részvétele kötelező. Kérem, hogy 8.45-re mindenki foglalja el helyét – ünneplő ruhában – az Oratóriumban.

Iskolánkban a tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1, szerda. Ezen a napon a 6. órával bezárólag tartjuk meg az órákat, a kollégisták ezután utazhatnak haza. A hazautazás napján kapják meg diákjaink a szülőknek szóló levelet, amely tartalmazza a szülői értekezletre szóló meghívót is. Kérem, hogy a leveleket felbontatlanul adjátok át szüleiteknek, ők pedig az ellenőrzőben igazolják annak átvételét!

Húsvétra minden diákunk lelkipásztorának szeretnénk levelet küldeni. Kérjük, hogy segítsetek a levelek kézbesítésében! A leveket hazautazás előtt adjuk át gyülekezetenként egy-egy tanulónak.

Debrecen, 2015. március 24.

Győri József
igazgató

Diákjainknak és szüleiknek áldott húsvéti ünnepeket kíván iskolánk vezetése és nevelőtestülete!

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap