17201710K

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. május 18.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb iskolai eseményeiről:

Pénteken, május 20-án a Szeretethíd programjához kapcsolódva közösségi munkát szervezünk a Hősök Temetőjében. A 9. A, B és Ny osztályok számára a részvétel kötelező, a többi évfolyamról is csatlakozhatnak tanulók. Kérem, hogy munkavégzésre alkalmas öltözékben 14 órakor gyülekezzenek az osztályok a Gimnázium udvarán! Feltétlenül hozzátok magatokkal a közösségi szolgálati naplót! Az osztályok az osztályfőnökök vezetésével gyalog mennek a Hősök Temetőjéig, ahol parkosítási, sírgondozási feladatokat kell végezni. A közösségi munka a tervek szerint 14.30-tól 16.30-ig tart. A közösségi munka végén tanulóink megkoszorúzzák hősi halált halt tanárunk, U. Szabó Gyula síremlékét.

A pénteki napon (május 20.) iskolánk tanulóinak és tanárainak egy csoportja meglátogatja az Erdélyben, Tenke községben lévő természettudományos múzeumot, és részt vesz az ott szervezett konferencián. A programban részt vevő tanulók (Novák Miklós 11. D, Kunkli Anita , Gönczy Szabina 11. B, Szabó Bettina, Kiss Hedvig Zsófia 11. A, Szigeti Viola 10. D, Nagyszalontai Emese 10. B, ) az 1-3. órán vesznek részt, 11 órától ebédelhetnek. Tervezett indulás: 11.30-kor a Gimnázium udvarán! A diákoktól írásbeli szülői hozzájárulást kérünk.

Szombaton, május 21-én lesz a Kollégiumi Baráti Kör Találkozója, melynek programját a hirdetőtáblán láthatjátok. Tanulóink egy része rendezői feladatokat lát el, ezek az idők közösségi szolgálatként elszámolhatók. Jó lenne, ha minél több tanulónk szurkolna a kosárlabda és labdarúgó mérkőzéseken. Az esti préceszre természetesen várjuk a kollégista tanulókat. A vendégek, illetve érettségi találkozóra érkezettek miatt a szokásostól eltérő lesz az ülésrend, valószínű, hogy a karzatokat is használnunk kell.

Vasárnap, május 22-én 10 órakor Gimnáziumi Nap lesz a Nagytemplomban. Ez az alkalom minden tanulónk számára kötelező közös istentisztelet. Kérem, hogy 9.50-re mindenki foglalja el helyét ünnepi ruhában! Szokásos módon a lányok a nyugati, a fiúk a keleti oldalhajóban ülnek. A ránk következő hétvége programjai miatt a kollégistáknak nincs hazautazás.

Országosan május 25-én, szerdán kerül sor a 10. évfolyamos tanulók kompetencia mérésére. A felmérésben való részvétel a 9.D, 10.A és 10.B osztályok tanulói számára kötelező. A felmérés része egy tanulói-szülői kérdőív kitöltése is. A kérdőíveket pénteken, május 20-án kapják meg a tanulók, és hétfőn kell leadni azokat az osztályfőnököknek! Kérem az érintett tanulókat, hogy igyekezzenek legjobb tudásuk szerint, fegyelmezetten részt venni a felmérésben. Számukra ezen a napon már nem lesznek további órák. A tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket.

Ha valaki nem adta le a fakultáció választási nyilatkozatát, haladéktalanul tegye meg!

Debrecen, 2016. május 18.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap