17201710K

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. szeptember 8.

Tájékoztatom tanulóinkat az új tanév kezdetéhez kapcsolódó néhány fontos tudnivalóról

Reggeli áhítat
Hetente kétszer tartunk reggeli áhítatot a nagy előadóteremben, kedden és pénteken 7 óra 30 perces kezdettel. Mindkét áhítatra szeretettel várjuk iskolánk valamennyi érdeklődő tanulóját. Az egyes évfolyamok számára havonta egyszer a keddi áhítaton való részvétel a kötelező, jövő kedden a 10. évfolyam következik, a beosztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy az áhítatra pontosan érkezzetek, a későn jövők zavarják az alkalmat! Énekeskönyvet mindenki hozzon magával!

Eltávozás az iskolából
A délelőtt folyamán csak előzetes igazgatói engedéllyel vagy a Titkárságon kapott kilépővel lehet távozni az épületből. Akinek nincs első órája (nem választott fakultációt, nyelvből érettségizett…), elegendő, ha a saját órája kezdetére érkezik. Akinek az 5. óránál hamarabb befejeződik a délelőtti tanítása, engedélyt kérhet arra, hogy ezen a napon rendszeresen elhagyja az iskola épületét. Kérem, hogy az osztályfőnökök mérjék fel, hogy az osztályokban hány ilyen tanuló van. A kilépési engedély megadásához írásbeli szülői kérelem szükséges, amelyben a szülő pontosan meghatározza, hogy milyen időpontokra kéri az engedélyt, és leírja, hogy gyermeke várhatóan hol fogja tölteni az időt. Az engedélyekről a portán osztályonként névsort vezetünk, kilépéskor itt kell jelentkeznie a diáknak. Az internátusi tanulók reggel 9.30-ig maradhatnak az internátusban, és a tanulószobában tartózkodhatnak. Az internátusokba visszamenni a takarítás miatt csak 12.30-tól lehet!

Étkezés:
Kérjük a kulturált és fegyelmezett viselkedést, az érkezési sorrend betartását! Felhívom a figyelmet arra, hogy diákjaink csak az 5. óra után (12.40-től!) léphetnek be az étkezdébe. Ez vonatkozik azokra is, akiknek nincsen 5. órájuk!

Diákkonferencia, szeptember 23-25.
Iskolánk lesz a helyszíne a Rejtőzködő kincseink című, a reformációs évfordulóhoz kötődő tudományos diákköri konferencia döntőjének, melyben iskolánk tanulóinak két pályamunkája is szerepel. Tanulóinkat a péntek esti előadásra, a szombat délelőtti diák prezentációkra és az esti préceszre várjuk. Mivel a konferencia egyedülálló lehetőséget nyújt a protestáns iskolarendszerrel, a reformáció kulturális örökségével való ismerkedésre, ezért a 12. évfolyam tanulói számára a részvétel kötelező Az alsóbb évesek közül is minél több érdeklődő tanuló jelenlétére számítunk. Kérem, hogy az osztályfőnökök és szaktanárok szíveskedjenek a résztvevők névsorát osztályonként összeállítani! Kérem, hogy a családi és egyéb programjaitokat úgy intézzétek, hogy az ne ütközzön a rendezvénnyel! A rendezői feladatokra is kérünk diákokat, természetesen ez közösségi szolgálatként elszámolható.

Filmforgatás
Köszönöm minden tanulónak a részvételét, különösen azoknak, akik, több alkalmat is vállaltak. A jelenléti ívek alapján az osztályfőnökök megkapják az osztályukból részt vett tanulók névsorát. Kérem, hogy vezessék be az óraszámokat a közösségi szolgálati naplóba!

Debrecen, 2016. szeptember 8.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap