24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2012. január 30.

Iskolánk éves munkarendje szerint január 31-én, kedden 15 és 17 óra között kerül sor a Nagy Géza Matematikai Emlékversenyre. A benevezett tanulók számára a 6. órával véget ér a tanítás, hogy nyugodtan meg tudjanak ebédelni, és a versenyre koncentrálni. Kérem, hogy a versenyzők 14.45-kor gyülekezzenek a kijelölt osztálytermekben! A verseny eredményét február 19-én, a közös istentisztelet után hirdetjük ki. Az évfolyamonkénti győztesek képviselik iskolánkat a Református Iskolák Matematikaversenyén.

Február 2. és 5. között félévkezdő evangélizációt tartunk iskolánkban. Az evangélizációs alkalmak csütörtökön, pénteken és szombaton 15.45-kor kezdődnek. Az evangélizáció részletes programját a mellékelt plakátokon olvashatjátok.  Az Oratórium véges befogadóképessége miatt párhuzamosan két csoportban történnek a szolgálatok. A záró úrvacsorai istentisztelet mindenki számára az Oratóriumban lesz! Kérem, hogy időben foglaljátok el helyeteket, énekeskönyvet mindenki hozzon magával. Az osztályok ülésrendjét az osztályfőnökökkel időben közöljük. Esténként az internátusokban lehetőséget biztosítunk a szolgálatot végzőkkel történő beszélgetésre. A pénteki napon (február 3) írásbeli számonkérés és osztályozott felelés nem lesz.

Bővebben...

Hirdetés, 2012. január 18.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy iskolánk éves rendje szerint a félévi szünet 2012. január 21-től január 29-ig tart. Pénteken, január 20-án rendes órarend szerint tanítunk, a tanórák befejezése után utazhatnak haza a kollégista tanulók. A szünet utáni első tanítási nap: 2012. január 30, hétfő. A félévi értesítők kiosztása pénteken, január 20-án történik. Kérem, hogy mindenki vigye haza, és írassa alá szüleivel az ellenőrzőjét!

Felhívom a figyelmet arra, hogy a félévi szünetben kerül sor a jövő  évi középiskolai felvételi írásbeli részére és javítására. Ennek lebonyolításához az iskola minden tantermét igénybe vesszük. Ezért határozottan kérem, hogy az osztálytermekből minden személyes tárgyat vigyetek el, az itt maradó dolgokat összeszedjük, értük felelősséget nem vállalunk.

Bővebben...

Hirdetés, 2011. december 17.

Mint az internátusok vezetői arról tájékoztatást adtak, a ránk következő  hétvégén nincs hazautazás, csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel távozhatnak el a kollégista tanulók. Pénteken (december 16-án) este a Leányinternátusban teaházat szervezünk, ennek programja a kitett plakátokon olvasható.  Szombaton a precest, vasárnap délelőtt az istentiszteletet a szokásos időben megtartjuk.

December 20-án, kedden 16 órakor tartjuk az Oratóriumban karácsonyi kibocsátó istentiszteletünket, ezen minden diákunk részvétele kötelező! Kérem, hogy az osztályok a szokásos rend szerint, együtt foglaljanak helyet! Az istentisztelet után közös éneklésre hívunk mindenkit az udvari feldíszített karácsonyfa köré!

Bővebben...

Hirdetés, 2011. október 19.

Iskolánk vezetése nevében köszönöm a szalagtűző ünnepség és szalagavató bál rendezőinek és résztvevőinek a rendezvény sikeréhez való hozzájárulást. A végzős és rendező osztályok osztályfőnökeinek köszönet az előkészítésért és lebonyolításért. Köszönöm a végzős osztályok fegyelmezett és érett viselkedését, a rendező diákok segítségét!

A ránk következő hétvégén kollégista diákjaink számára kötelező az itt maradás. Hazautazási engedélyt csak valóban halaszthatatlan és fontos ügyben adhat az igazgató vagy helyettese. A pénteki és vasárnapi ünnepi alkalmakon minden diákunk részvétele kötelező. A hétvégére az iskola és az internátusok több választható programot kínálnak, éljetek a lehetőségekkel!

Bővebben...

Hirdetés, 2011. szeptember 13.

Egyházkerületi közgyűlés
Tájékoztatom tanulóinkat, hogy szeptember 15-én és 16-án (csütörtökön és pénteken) tartja éves Közgyűlését a Tiszántúli Református Egyházkerület a Kollégium Dísztermében.  Ezeken a napokon különösen is kérem tanulóink fegyelmezett viselkedését, együttműködését, megértését.

Mint minden nagyszabású rendezvény, ez is lehetőséget teremt arra, hogy esetleg illetéktelen személyek lépjenek be az épületbe. Különösen is felhívom a figyelmet arra, hogy értékeitekre vigyázzatok, azokat őrizetlenül ne hagyjátok! Nagyon fontos a diákügyeleti szolgálat komolyan vétele!

Bővebben...

Hirdetés, 2011. szeptember 2.

Minden diákunknak sikeres új tanévet kívánok az iskola tantestülete nevében!

Jelentkezés DRÁMAJÁTÉK Művészeti képzésre
Diákjaink kérésére meghirdetjük 9-11. (esetleg 12.D osztályos) évfolyamos tanulóink részére a heti 4 órás  Drámajáték művészeti iskolai képzést. Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a színjátszás, dráma, beszéd és mozgáskultúra iránt. A képzés a Maróthy néptánckör művészeti óráihoz hasonló, csak azok jelentkezzenek, akik a heti négy órás foglalkozást, valamint a térítési díjat vállalni tudják. A Hirdetéshez mellékeltük a térítési díjakról szóló tájékoztatót és a jelentkezési lapot!

Bővebben...

Hirdetés, 2011. május 30.

Hirdetem tanulóinknak, hogy június 2-án, áldozócsütörtökön reggel az első órában istentisztelettel kezdjük a tanítást. Kérem, hogy 7.45-re mindenki foglalja el helyét a Nagytemplomban. A 2. órától kezdve ezen a napon minden órarendi órát megtartunk.

A nyári keresztyén táborokon való részvétel támogatására pályázatot írt ki iskolánk szociálisan hátrányos helyzetű  tanulóink részére. A pályázat kiírása és az adatlap az osztályfőnököknél  és iskolánk honlapján is megtalálható! Kérem, éljetek a lehetőséggel!

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap