24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. december 7.

Tájékoztatom diákjainkat, hogy a ránk következő szombaton, december 12-én országosan elrendelt munkanap lesz, iskolánkban hétfői órarend szerint tanítunk. Az ebédszünet előtti órákat órarend szerint tartjuk meg. Azt javasoljuk, hogy a délutáni órákat (a csoport tagjaival történő egyeztetés után) lehetőleg már pénteken délutánra előrehozva tartsák meg a tanárok. Ezen a hétvégén hazautazás nincs!

Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő vasárnap (december 13-án) 9 órakor adventi úrvacsorai istentiszteletet tartunk az Oratóriumban. Ez az alkalom minden református felekezetű diákunk számára kötelező. Az énektanulás 8.45-kor kezdődik. Kérem, hogy ekkorra mindenki foglalja el osztályok szerinti helyét az Oratóriumban, ünnepi viseletben. Mint már korábban is jeleztük, ennek az istentiszteletnek a perselypénzét a Kárpát-medencei Oktatási Alap céljaira fordítjuk. Kérem, hogy mindenki tekintse erkölcsi kötelességének, hogy ha jelképes összeggel is, de járuljon hozzá ehhez a nemes célhoz! Felhívom a figyelmet az istentiszteleteken való fegyelmezett viselkedésre, az iskolai egyenruha szabályos viselésére, a saját énekeskönyv hozatalára, a mobiltelefonok mellőzésére!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. november 24.

Hirdetem tanulóinknak, hogy iskolánk éves rendjének megfelelően 2015. november 26-án és 27-én tartjuk szülői értekezletünket. Csütörtökön, november 26-án 16 órától tanári fogadóórát tartanak tanáraink, javasoljuk, hogy a debreceni és a közel lakó szülők éljenek a lehetőséggel. Pénteken 14 órakor a tetőtéri Nagy Előadóteremben tartjuk a közös szülői értekezletet, utána kerül sor az osztályok szülői értekezletére. A szaktanárok 18 óráig állnak a szülők rendelkezésére. Az új büfét a szülőknek szeretnénk először bemutatni, ezért csütörtökön 16 és 17 óra, valamint pénteken 15 és 17 óra között szeretettel látjuk őket a büfé előtt egy kis kóstolóra!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. november 9.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy november 10-én, kedden nevelőtestületi értekezlet miatt rövidített napot tartunk. A tanítás a 6. órával fejeződik be, a délutáni órák elmaradnak.

A ránk következő hétvégén általános hazautazás lesz. Kérjük, hogy pénteken, november 13-án minden tanuló vegye át osztályfőnökétől a szülőknek címzett levelet, és felbontás nélkül adja át szüleinek. A levél tartalmazza a szülői értekezleti meghívót, a tanuló szöveges értékelését, az esetleges segély vagy ösztöndíj megítéléséről szóló döntést, az október havi étkezési számlát. A szülők az Értesítőkönyvben igazolják a levél átvételét!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. október 19.

Iskolánk éves rendje szerint 2015. október 21-én, szerdán 8 órakor emlékezünk meg az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójáról. Kérem, hogy 7.55-re minden diákunk és tanárunk foglalja el helyét ünnepi viseletben a Kollégium Oratóriumában! A megemlékezés rövid áhítattal kezdődik, ezután kerül sor az ünnepi műsorra. A 2. órától kezdve a napi órarend szerint haladunk.

Iskolánkban az őszi szünet október 22-én, csütörtökön kezdődik, és november 1-én, vasárnap ér véget. Csütörtökön csak a délelőtti órákat tartjuk meg, a tanítás a 6. órával fejeződik be. A szünet utáni első tanítási nap november 2., hétfő. Ezt a napot közös reformációi istentisztelettel kezdjük 8 órakor a Kollégium Oratóriumában. Kérem, hogy 7.55-re mindenki foglalja el helyét, énekes könyvet hozzon magával! Az istentisztelet végén megkoszorúzzuk a Gályarabok Emlékművét.

Bővebben...

Hirdetés, 2015. október 12.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy október 14-én, szerdán tanári bibliaóra miatt rövidített napot tartunk. A tanítás a 6. órával ér véget, a délutáni órák elmaradnak.

Szombaton, október 17-én tartjuk szalagavató ünnepségünket. A 11. évfolyam tanulói rendezői feladatokat látnak el, ők ezen a hétvégén nem utazhatnak haza. A 12. évfolyamos tanulók internátusvezetői engedéllyel péntek délben hazautazhatnak! Kérem, hogy a végzős évfolyam tanulói a szülői nyilatkozatokat minél hamarabb adják át az internátusvezetőknek, illetve adják le a Titkárságon!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. október 1.

Tájékoztatom diákjainkat arról, hogy befejeződött a tetőtéri nagy előadóterem felújítása. A terem modern hangosító és vetítő berendezéssel ellátott, kicserélésre került a padlót borító szőnyeg és új fűtő – hűtő rendszer került beépítésre. Az ott található értékes technika miatt a termet folyamatosan zárva tartjuk, diákok csak tanári kísérettel léphetnek be. Kérem tanulóinkat, hogy igyekezzenek maximálisan megőrizni a terem tisztaságát és a berendezések épségét! A reggeli áhítatok hétfőtől (október 5) már ebben a teremben lesznek!

Október 2-án, pénteken 14 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk a 9. évfolyamos tanulók szülei számára. A meghívóleveleket már megkapták a szülők. A meghívólevélben a Kollégium Dísztermét jelöltük meg a közös értekezlet helyszínének. Mivel közben elkészült az előadóterem, a 14 órakor kezdődő közös értekezletet itt tartjuk, nem a Díszteremben. Kérem, értesítsétek szüleiteket, hogy ne a Kollégium Főépületébe, hanem a Gimnázium épületébe jöjjenek!!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. szeptember 10.

Felhívom diákjaink figyelmét a következő fontos tudnivalókra:

A közös csengetési rend miatt át kellett szerveznünk az étkezési rendet, először az általános iskola alsó tagozata ebédel. Ezért 12 óra 35 perc előtt gimnáziumi tanulót nem szolgálnak ki az étkezdében, oda ne is lépjenek be diákjaink! Az 5. óra befejezése előtt akkor sem hagyhatják el az iskola épületét tanulóink, ha lyukasórájuk van, vagy valamelyik óra elmarad!

Az étkezdei zsúfoltság elkerülése érdekében várhatóan szükség lesz az órarend megváltoztatására is. Néhány olyan 11. vagy 12. évfolyamos órát, amely most a 6. órában van, a 7. órába kívánunk áthelyezni, így az érintett tanulók hamarabb ebédelhetnek. Az órarendváltozásról időben értesítéssel leszünk.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az étkezdében nyitott ideiglenes ajtón bárki ellenőrzés nélkül bemehet. Ezért a fogasokon vagy a folyosón elhelyezett ruhák vagy táskák sincsenek biztonságban. Kérem, hogy értéket, pénzt, iratot ne hagyjatok őrizetlenül! Különösen veszélyeztetettek hazautazáskor az utcáról is láthatóan letett bőröndök. Azt tanácsoljuk, hogy reggel a bőröndöket helyezzétek el az iskolában, utána menjetek reggelizni! Ebédnél is ajánlatos az iskolában hagyni a bőröndöket!

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap