24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. szeptember 3.

Szeretettel köszöntöm tanulóinkat a 2015/2016. tanév kezdetén.

Néhány fontos információ:

Kérem diákjainkat, hogy a hétvégi hazautazáskor a kollégista tanulók is vigyék haza a megvásárolt tankönyvek befizetésére szolgáló csekkeket. Akik több részletben kapták a könyveiket, több csekket kapnak. Minden számlához két-két példány átvételi elismervény tartozik, ezeket értelemszerűen ki kell tölteni, a szülőkkel aláíratni, és az osztályfőnöknek leadni. A csekkek befizetésére a következő hét áll rendelkezésre. Kérem, hogy a következő hazautazáskor a kollégista tanulók hozzák magukkal a befizetést igazoló szelvény vagy igazolás másolatát! Az ingyenes tankönyvre jogosultak tartós tankönyvként az iskolai könyvtárból kapják meg könyveiket. Ha valaki úgy véli, hogy kedvezményre jogosult, és mégis befizetési csekket kapott, azonnal jelezze a problémát a Titkárságon!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. április 20.

Mint a kirakott plakátokon már olvashattátok, 2015. április 21-én, kedden 15 órakor tart előadást iskolánkban Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, számtalan nemzetközi expedíció résztvevője, könyv és tanulmány szerzője. Előadásának címe: Kőrösi Csoma Sándor, a Himalája magyar remetéje. Az előadáson néhány osztály (9.A, 9.D, 10.A, 10.B) részvétele kötelező, de szeretettel várunk minden érdeklődőt erre a páratlan alkalomra. Előadónk szerdán délelőtt is meglátogatja iskolánkat, és néhány osztályban kötetlen formában előadást tart „Magyar női misszionáriusok” címmel.

Bővebben...

Hirdetés, 2015. március 24.

Hirdetem tanulóinknak, hogy március 25-én, szerdán tanári értekezlet miatt rövidített órákat és szüneteket tartunk, órák nem maradnak el. Mivel az ebédszünetre szánt idő a szokásosnál rövidebb, tanácsos csak a tanítás befejezése után ebédelni mennetek!

Újra lehetőség van a szociálisan rászoruló diákok számára egyszeri segély igénylésére. Azoknak a tanulóknak a pályázatára számítunk, akiknek komoly gondot okoz a taníttatási költségek előteremtése, és nem részesülnek rendszeres támogatásban, ösztöndíjban. A pályázati űrlapok az osztályfőnököktől vagy a Titkárságon kérhetők, illetve letölthetők lesznek iskolánk honlapjáról is. A kérelmek beadásának határideje: 2015. április 9, csütörtök!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. március 3.

Örömmel tájékoztatom diákjainkat, hogy újra vendégünk lesz ERIC BARRETT angol természettudós, aki már többször tartott előadást iskolánkban. Mostani előadásának címe: „The Next Big Step for Man?” – Az emberiség következő NAGY lépése?

Az előadás szerdán, március 4-én, 18.30-kor kezdődik a Kálvin teremben. Szeretettel várjuk érdeklődő diákjainkat és tanárainkat. Az előadás a 9.NY, 9.D és 10.D osztályok internátusi tanulói számára a kollégiumi foglalkozások része, ezért kötelező!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. február 18.

Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő vasárnap, február 22-én közös istentiszteletet tartunk, ezen iskolánk minden tanulójának részvétele kötelező. Az istentisztelethez kapcsolódva emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól, konkrétan a „malenkij robot” keretében Szovjetunióba hurcolt nemzettársainkról. Ezen az alkalmon hirdetjük ki a Nagy Géza Matematika háziverseny eredményeit, valamint a Dr. Szendi Balázs és Dr. Tóth Kálmán ösztöndíjpályázat nyerteseit. Kérem, hogy 8.45-re ünneplő ruhában mindenki foglalja el helyét az Oratóriumban!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. február 9.

Felvidéki tanulmányi kirándulás
Iskolánk – megfelelő érdeklődés esetén – két napos felvidéki kirándulást szervez március 13-án és 14-én, pénteken és szombaton. A Rákóczi Szövetség által is támogatott kirándulás célja a Rimaszombati Református Gimnázium meglátogatása, valamint Kassa és környéke nevezetességeivel való ismerkedés. A kirándulást elsősorban iskolánk tanulóinak jutalmazására kívánjuk felhasználni, ezért osztályonként 2-3 diák számára ingyenes részvételt biztosítunk. Azoknak a tanulóknak tudjuk az ingyenes részvételt felajánlani, akik ebben a tanévben tanulmányi vagy sport versenyeken, pályázatokon sikeresen szerepeltek vagy kiemelkedő közösségi munkát végeztek, átlagon felüli segítséget nyújtottak a költözésben!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. január 30.

Ismételten felhívom diákjaink figyelmét arra, hogy tanulóinknak szigorúan tilos a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola területére belépni. Természetesen kivételt képeznek az új tornateremben tartott testnevelés órák és edzések. Különösen súlyos fegyelemsértésnek számít az általános iskolán keresztüli közlekedés, az intézmény elhagyása vagy az ottani belépés. Tanulóink csak a Péterfia utcai főbejáratot használhatják ki- és belépésre! Az udvari kiskaput csak a kerékpárral érkező vagy távozó diákok vehetik igénybe!

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap