24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2014. május 25

Iskolánk és a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetése nevében megköszönöm a Református Egység Fesztivál szervezésében és lebonyolításában közreműködő valamennyi diákunk, tanárunk és munkatársunk áldozatkész és fáradságos munkáját. Túlzás nélkül állítható, hogy tanulóink segítsége nélkül nem lehetett volna lebonyolítani ezt a felemelő ünnepséget. Azok a rendező diákok, akik számára a közhasznú munka követelmény, pénteki és szombati munkájukért 3-3 órát írjanak be a naplójukba. Az igazolást az iskola vezetése írja alá.

Bővebben...

Hirdetés, 2014. április 23

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb eseményeiről:

Éves munkatervünk szerint április 26-án, szombaton hétfői órarend szerint tanítunk. Az 1-6. órákat órarend szerint tartjuk meg, a délutáni órákat péntek délutánra helyezzük át. Kérem az órát tartó tanárokat, hogy az osztállyal/csoporttal egyeztetve határozzák meg az órák időpontját! A szombat délutánra került mindennapos testnevelés órák elmaradnak!

Bővebben...

Hirdetés, 2014. március 31

Szeretettel tájékoztatom tanulóinkat a következő időszak legfontosabb eseményeiről:

Április 2-án, szerdán tartjuk a végzős évfolyam matematika próba érettségi vizsgáját. Számukra az 1-4. órák lesznek megtartva, utána ebédelhetnek. A vizsga 13 órakor kezdődik, ezért 12.50-re mindenki foglalja el helyét! A terembeosztást szerdán délelőtt tesszük közzé. A megengedett segédeszközökről mindenki egyénileg gondoskodik!

Bővebben...

Hirdetés, 2014. március 12

Hirdetem tanulóinknak, hogy 2014. március 15-én, szombaton emlékezünk meg az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 166. évfordulójáról. Az ünnepség 9 órakor kezdődik az Oratóriumban, a részvétel és az ünnepi viselet minden diákunk számára kötelező. Kérem, hogy a kezdés előtt 10 perccel mindenki foglalja el helyét! Az ünnepség után közösen megkoszorúzzuk a Díszterem lépcsőházában lévő Petőfi szobrot. Ezen a hétvégén a kollégista tanulók számára nincs hazautazás. Javasoljuk tanulóinknak, hogy minél többen vegyenek részt Debrecen város ünnepi rendezvényein is!

Bővebben...

Hirdetés, 2014. február 25

Szeretettel emlékeztetem diákjainkat a következő napok fontos eseményeire:

Felvételi
Iskolánkban ezen a héten szerda, csütörtök és péntek délután tartjuk a jövő tanévi felvételi vizsgák szóbeli részét. A vizsgák a 3. emeleten lesznek, ezeket a termeket a 6. óra után már nem szabad használni! Kérem, hogy a 6. óra befejezése után minden osztály és csoport azonnal hagyja el a termeket, személyes tárgyait vigye magával! Kérem, hogy a helyiségeket tisztán és rendben hagyjátok, oda a délután folyamán belépni tilos! Az erre a szintre tervezett órarendi órák számára az iskola más területén keressenek helyet az érintett csoportok, illetve tanárok! A felvételi vizsga miatt az iskola épületében fegyelmezett viselkedést kérünk, a nagy személyforgalom miatt értékeitekre különösen is ügyeljetek!

Bővebben...

Hirdetés, 2014. február 18

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy a ránk következő hétvégén emlékezünk meg a kommunista diktatúra áldozatairól, ezért kollégista tanulóink részére nincs hazautazás. A megemlékezés alkalmai:

  • Pénteken (február 21-én) az 5. órában a végzős osztályok tanulói megtekintik a Kálvin teremben a Szovjet sztori című dokumentumfilm egyes részeit. Kérem, hogy a 4. óra befejezése után diákjaink azonnal menjenek a Kálvin terembe!

Bővebben...

Hirdetés, 2014. január 10

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy a Nagytemplom felújítási munkálatai miatt a gyülekezet istentiszteleteit várhatóan húsvétig az Oratóriumban tartja. Ezért az iskolai istentiszteleteinket a szokásosnál hamarabb, 8.30-kor kezdjük. Kérem, hogy január 12-én, vasárnap 8.20 perckor foglalják el kollégista tanulóink helyüket az Oratóriumban!

A gyógytestnevelésre járó tanulók félévi jegyüket az eddigiektől eltérő módon az ellenőrzőjükben vagy külön lapon kapják meg a tanáruktól. Kérem, hogy legkésőbb hétfőn, január 13-án minden gyógytestnevelésre járó tanuló mutassa be érdemjegyét az osztályfőnöknek! Az érdemjegyről szóló igazolást a Gimnázium Titkárságán is be kell mutatni, ahol fénymásolat készül az irattár számára.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap