24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2013. január 23.

Hirdetem tanulóinknak, hogy január 24. és 27. között félévkezdő evangélizációt tartunk. Az evangélizációs alkalmak január 24. és 26. között (csütörtök, péntek, szombat) 15.45-kor énektanulással kezdődnek az Oratóriumban, ezeken minden tanulónk részvétele kötelező. Kérem, hogy erre az időpontra mindenki foglalja el helyét, az osztályok a szokásos rend szerint helyezkedjenek el! Az evangélizációs szolgálatot Berkesi Gábor, a budapesti Baár-Madas Gimnázium vallástanára végzi. Lehetőség lesz a szolgálattévővel való személyes beszélgetésre, illetve az internátusokban is lehet találkozni vele.

Bővebben...

Hirdetés, 2013. január 3.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy iskolánk éves rendje szerint a ránk következő szombaton, január 5-én szerdai órarend szerinti tanítási napot tartunk. A tanítási órák és szünetek a szokásos hosszúságúak lesznek, rövidítés nincs. Javasoljuk, hogy a szerdai órarendben szereplő délutáni órák (7-9. órák) pénteken délután azonos időpontban kerüljenek megtartásra, de az órát tartó tanár mindenképpen egyeztessen a csoport, illetve az osztály tagjaival!

Bővebben...

Hirdetés, 2012. december 12.

Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő szombaton, december 15-én keddi órarend szerinti tanítási nap lesz, egyébként ez a nap országosan is munkanap. Az első hat órát tartjuk meg szokásos órahosszal és szünetekkel. A 7-9. órákat a szaktanárokkal egyeztetve előző pénteken vagy más alkalmas időpontban javasoljuk megtartani. A szombat reggeli áhítatot, az esti precest és a vasárnapi istentiszteletet a szokásos időben megtartjuk.

Bővebben...

Hirdetés, 2012. november 29.

Hirdetem tanulóinknak, hogy a ránk következő vasárnap (december 2-án) 9 órakor adventi úrvacsorai istentiszteletet tartunk az Oratóriumban. Ez az alkalom minden református felekezetű diákunk számára kötelező. Az énektanulás 8.45-kor kezdődik. Kérem, hogy ekkorra mindenki foglalja el osztályok szerinti helyét az Oratóriumban, ünnepi viseletben. Mint már korábban is jeleztük, ennek az istentiszteletnek a perselypénzét a Kárpát-medencei Oktatási Alap céljaira fordítjuk. Kérem, hogy mindenki tekintse erkölcsi kötelességének, hogy ha jelképes összeggel is, de járuljon hozzá ehhez a nemes célhoz! Általában is felhívom a figyelmet arra, hogy az adakozás istentiszteleti alkalmainknak szerves része, minden résztvevő kötelessége az erejéhez és lehetőségéhez mért áldozatvállalás!

Bővebben...

Hirdetés, 2012. november 5.

Hirdetem tanulóinknak, hogy amint korábban is jeleztük, a 11-13. évfolyamos tanulók számára 2012. november 6-án, kedden 14.30-kor az Oratóriumban tartjuk 1956-os megemlékező ünnepségünket. Ezekben az osztályokban a 8-9. órák elmaradnak! Kérem, hogy az ünnepségen minden tanuló iskolai egyenruhában vegyen részt! Mivel az ünnepségen három erdélyi református kollégium (Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmárnémeti) diákküldöttségei is részt vesznek, minden osztály a kezdés előtt 10 perccel foglalja el a számára kijelölt helyet! Az ünnepi beszédet M. Kiss Sándor egyetemi tanár tartja.

Bővebben...

Hirdetés, 2012. október 18.

Iskolánk vezetése nevében köszönöm a szalagtűző ünnepség és szalagavató bál rendezőinek és résztvevőinek a rendezvény sikeréhez való hozzájárulást. A végzős és rendező osztályok osztályfőnökeinek köszönet az előkészítésért és lebonyolításért. Köszönöm a végzős osztályok fegyelmezett és érett viselkedését, a rendező diákok segítségét!

A ránk következő hétvégén hazautazás lesz, az országos munkanap áthelyezés miatt négy napos iskolai szünetet tartunk. Felhívom a figyelmet arra, hogy a hétfői napot október 27-én, szombaton kell ledolgozni, azért az őszi szünetre csak szombaton, október 27-én a tanítás után lehet hazautazni!

Bővebben...

Hirdetés, 2012. október 9.

Tájékoztatom diákjainkat, hogy a szalagavató táncok főpróbája október 10-én, szerdán 12 és 16 óra között lesz a Lovardában. A végzős osztályok az osztályfőnökök beosztása szerint jelenjenek meg úgy, hogy ebédelni is legyen idejük. Az alsóbb éves tanulók szabadidejükben nézhetik meg a főpróbát, tanórákat nem hagyunk el. A rendező 11. évfolyamos tanulók pontosan 15 órakor jelenjenek meg, hogy feladataikról részletes tájékoztatást kapjanak! A főpróba idején mindenkitől maximális fegyelmet és együttműködést kérünk!

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap