24201709V

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

A Megyei Matematika Verseny eredménye

2012 novemberében Hajdú-Bihar megye gimnáziumainak közel 300 diákja vett részt a Debreceni Egyetem által rendezett Megyei Matematika Versenyen.

2012. december 14-én volt a matematikaverseny eredményhirdetése. Diákjaink kiemelkedően szép eredményeket értek el.

Bővebben...

A 2012. év legfontosabb eseményei

Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona életéről

Örömmel számolok be arról, hogy a 2012. évben iskolánk nagyobb probléma és rendkívüli esemény nélkül működött. Tanulóink többsége nemcsak tanulmányi kötelezettségeit teljesítette, hanem versenyeken, pályázatokon, konferenciákon, kiszállásokon, diákcserék és kirándulások résztvevőjeként is törekedett arra, hogy az iskola jó hírét, tekintélyét minél szélesebb körben terjessze. Köszönet illeti tanárainkat, akik a kötelező feladatokon túl igen sok többletmunkát, szolgálatot vállaltak azért, hogy az iskola szakmai színvonalát megőrizzék, a rájuk bízott diákok tehetségét kibontakoztassák.

Bővebben...

Ebben az évben is sokan várják segítségedet!

Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik… (Péld.11,24)

Kedves Diákjaink!

Iskolánk tanulói és tanárai az elmúlt években példamutató módon vettek részt a karácsony előtt meghirdetett segélyakciókban. Sajnos, a rászorulók száma nem csökkent, hanem inkább növekedett. Most is sokan vannak, akik hálásak minden kis ajándékért, segítségért.

Iskolánk az alábbi két akcióhoz csatlakozott, ezekhez kérjük segítségeteket!

Bővebben...

Hétfő délutáni randevú a kémiával című előadássorozat a Debreceni Református Kollégiumának Gimnáziumában

Az előadássorozat a kémia tantárgyhoz, a kémia tudományához kapcsolódik.

A kémia része a mindennapjainknak, továbbá a kémia része a középiskolás tananyagnak is. Egyre többen választják az érettségin vizsgatárgynak és a továbbtanulásnál pontvivő tantárgynak. A felsőoktatásban több szakon végigkíséri a tanulmányokat, s még többnél alapozó ismereteket nyújt.

Bővebben...

Isten tenyerén

Az „Erdély” és a „táborozás” szavak egymás mellett egyébként is bizsergetően jóleső érzést keltettek valamennyiünk szívében. Arra azonban egyikünk sem számított, hogy a kikapcsolódás nemcsak testi és szellemi, hanem meghatározhatatlan, megfoghatatlan, s egyszersmind csodálatos lelki feltöltődést fog jelenteni számunkra 2012 júliusában, a Lesi-tó melletti ifjúsági táborban.

Utazásunk július 16-án, hétfőn a reggeli órákban vette kezdetét. A táborozás és az utazás költségeit is részben a Kollégium fedezte, amiért mindannyian nagyon hálásak vagyunk.

Bővebben...

Véget ért a Kárpát-medencei Református Középiskolák XVII. Találkozója

Kárpát-medencei Református Középiskolák XVII. Találkozója A Kárpát-medence református középiskoláinak küldöttségei nyaranként más-más intézmény vendégeiként találkoznak. Ezeken a találkozókon az iskolákat általában az igazgató, egy tanár és két diák képviseli. Ebben az évben a legkisebb református középiskola, a felvidéki Léva város Czeglédi Péter gályarab lelkészről elnevezett gimnáziuma volt a vendéglátó. A július 8. és 11. között lebonyolított rendezvényen iskolánkat Győri József igazgató, Varga Jánosné igazgatóhelyettes, valamint Erdős Kinga és Sípos Lajos 12. évfolyamos diákok képviselték. A találkozó jelmondata az egész rendezvény hangulatát is érzékeltette: Szívvel és lélekkel! Valóban azt tapasztaltuk, hogy az iskola tanárai és diákjai, valamint a helyi református gyülekezet tagjai tényleg szívvel és lélekkel készítették elő, és bonyolították le a találkozót. A gazdag programból csak néhány emlékezetes eseményt emelnék ki:

Bővebben...

A kilencedik évfolyamos diákok gólyatábora

2012. június 28-július 1.

A tanév befejezését követően idén is megrendezésre került iskolánkban a leendő kilencedik évfolyamos diákok – gólyák – tábora.

Június 28-án több mint száz kis gólya foglalta el szálláshelyét az Andaházy úti leány- ill. a Kollégium ősi falai közt elhelyezett fiúinternátus szobáiban, hogy négy felejthetetlen napot töltsön itt el. Gazdag program várt rájuk, melynek megszervezése Dr. Tóthné Bertalan Mária tanárnő, Grubisics Roland igazgatóhelyettes úr és Győri József igazgató úr feladata volt. A program megvalósításában a szervező tanárokon kívül főapparitorok és szobafőnökök segítettek.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap