05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Félévi Evangelizáció

Evangelizáció 2009. február 5-8

Az évenként szokásos félévkezdő evangelizáció tartására Victor István nyugdíjas lelkipásztort és vallástanárt kértük, aki idős kora ellenére nagyon közel élt és él a mai ifjúsághoz, hiszen tizenhét gyermeket nevelt fel és unokák sokasága veszi körül. Röviden és egyszerűen szólt arról, hogy mit is jelent Isten titkainak közelébe kerülni, jelenlétét megtapasztalni és az Ő nyájába meghívottnak lenni. Az alkalmakat követően lehetőség nyílt személyes beszélgetésre is, csütörtökön a fiúkollégiumban, pénteken a lánykollégiumban és szombaton pedig az Oratóriumban fogadta az érdeklődő diákjaink kérdéseit.

Az első este a Római Levél 11,33 alapján arról szólt, hogy a mai embernek is, mint Pál apostolnak rá kell csodálkoznia arra, milyen nagy az Isten gazdagsága, bölcsessége és hatalmassága, kikutatni pedig ezt a bölcsességet emberi értelemmel nem is lehet. Egyetlen út az, hogy nyitott lélekkel várjuk, amit nekünk Isten a maga titkáról megjelent.

A második alkalom alapigéje a Római Levél 11. részének további két verse (34-36), arra fordította a figyelmünket, hogy Isten az emberektől független hatalom, de az emberek iránti szeretete megmérhetetlen abban, hogy az egyszülött Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta. Ha pedig ezt elfogadjuk, minden reménységünk megvan arra, hogy vele együtt minden szükségeset nekünk ajándékoz.

Szombaton ezt a gondolatot folytattuk tovább a Római Levél 12. fejezetével, ahol az első versben Pál apostol logikus istentiszteletként, válaszul Isten irgalmasságára az egész életünk odaszánását jelöli meg. A szolgálattevő bizonyságtétele szerint, ez az út „bevált”. Egész élete példa arra, hogy Isten mindazt, amit a kezébe tett, és amit tőle elfogadott, megáldotta.

Vasárnap a záró alkalmon a Római Levél 12. fejezetének második versét hallgattuk meg alapigeként. Itt arról beszél Pál apostol, hogy „ne igazodjatok a világhoz”, ne a világ mintái alapján rendezzük az életünket. A világ mindig új és újabb mintákat készít azért, hogy azokhoz szabjuk magunkat. Az Isten igéje viszont arra indít, hogy változzon meg a gondolkodásunk. A „megtérés”, görög szóval „metanoia” szó szerinti jelentése az, hogy megváltozott értelem. Meg kell újulnia, át kell alakulnia az értelmünknek ahhoz, hogy megismerjük, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Az istentiszteletet úrvacsoraosztással zártuk. Mind a diákok, mind a nevelők együtt épülhettünk egy sokat tapasztalt lelkipásztor testvérünk igehirdetésein és bizonyságtételén keresztül. Soli Deo gloria!

Dr. Németh Tamás
vallástanár

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap