24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Szülői értekezleti meghívólevél, 2010. április 23.

Debrecen, 2010. március 29.

Kedves Szülők, Gondviselők!

Ebben az évben a húsvéti szünet és a szülői értekezletünk viszonylag közel esik egymáshoz, ezért a szokásosnál hamarabb küldjük a meghívót és a tájékoztató levelet. Szeretettel hívom Önöket a 2009. április 23-ára, péntekre tervezett szülői értekezletünkre. Mivel a korai ballagás (május 1.) miatt a 12. évfolyam szülői értekezletét már megtartottuk, ezért a mostani értekezletet csak egy naposra tervezzük. Korábbi gyakorlatunknak megfelelően 14 órakor az Oratóriumban közös értekezletet tartunk, amelyre mindnyájukat szeretettel várjuk. Ezt követik az osztályonkénti értekezletek. Szaktanáraink 15 és 18 óra között tartanak fogadóórát, kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel.

A szülői értekezletig még van lehetőség jegyek szerzésére, de osztályfőnökeink igyekeztek az ellenőrző könyveket ellenőrizni, tehát az ott lévő osztályzatok tükrözik a pillanatnyi állapotokat. Kérem, az ellenőrző könyvben szíveskedjenek aláírásukkal igazolni a meghívó levél átvételét, és a jegyek megtekintését. Amennyiben az osztályfőnököknek vagy az internátusok vezetőinek gyermekük tanulmányi munkájával vagy magaviseletével kapcsolatban komoly kifogása van, ezt a levél mellékletében olvashatják. Közvetlenül a szülői értekezlet előtt csak azoknak a szülőknek küldünk külön tájékoztatást, akiknek gyermekei a közben szerzett érdemjegyek alapján „veszélyes helyzetbe” kerültek vagy ténylegesen bukásra állnak.

Iskolánk életében sok pozitív dolog történt az elmúlt időszakban. Örömmel emlékezünk a félévkezdő evangelizációra, iskolai ünnepélyekre, a kárpátaljai kirándulásra, külső és belső versenyeken, pályázatokon történt jó szereplésre. Ajánlom az iskola megújult honlapjának (www.drkg.hu) rendszeres megtekintését, ahol minden fontos információ és híradás naprakészen megtalálható.

A jó dolgok mellett szólnunk kell a problémákról is. Sajnos, ebben az évben kétszer fordult elő olyan eset, amikor diákjaink nem megfelelő szabadidő eltöltéséből súlyos fegyelemsértés következett. Iskolánk számára erkölcsileg is elfogadhatatlan, hogy diákjaink (legalábbis hallgatólagos szülői jóváhagyással) alkoholos állapotba kerüljenek, beszámíthatatlanul viselkedjenek. Éppen egy éve, az akkori szülői értekezleti meghívóban hívtam fel a figyelmet a veszélyre, úgy látszik, nem mindenki számára meggyőzően. Idézem a tavalyi levél egy részletét:

„Elsősorban abban kérjük a szülők segítségét, hogy fokozottan ellenőrizzék, hol, mivel és kivel tölti gyermekük szabadidejét. A kollégista diákok szüleinek figyelmét arra hívjuk fel, hogy pontosan tartsák számon a hazautazás és visszaérkezés időpontját. Megengedhetetlennek és veszélyesnek tartjuk például azt, hogy péntek délután helyett csak szombaton reggel utazzanak haza diákok, s a szülők ezt hallgatólagosan tudomásul vegyék!”

Szeretném megerősíteni és kissé kiélezni a Házirendünk ide vonatkozó pontjait:

  • Tanulóink számára nyilvános helyen akkor sem megengedett az alkoholfogyasztás, ha erre a szülő hallgatólagosan vagy nyíltan engedélyt adott! ( 18 éven aluli gyermeknél a szülő egyenesen törvénysértést követ el, ha ilyet engedélyez! A jogszabály nem tesz különbséget az elfogyasztott alkohol mennyisége között!).
  • Az internátusi tanulók hazautazásánál a szülői kérelem az internátusból való eltávozás után a legelső járművel történő hazautazásra vonatkozik! Nem elfogadható a városban maradás, különösen nem azzal az indokkal, hogy „mi már szülői felügyelet alatt vagyunk, azt teszünk, amit akarunk”. Amennyiben a tanuló nem hazautazik (pld: osztálytársához) , azt írásban kell jeleznie a szülőnek.
  • Nem kizárt közös baráti rendezvény ( születésnap, baráti találkozó…) szervezése, ha ezt bejelentik az iskolának, és egyértelmű, hogy ki az a szülő, aki teljes felelősséget vállal a rendezvényért. Természetesen, valamennyi érintett szülőnek is hozzá kell járulnia gyermeke részvételéhez. Erről a kérdésről további beszélgetést javaslok osztály és iskolai keretben.

Iskolánk anyagi helyzetéről néhány mondatot: Az állami, központi megszorítások iskolánkat sem „kímélték”, tavalyhoz képest több mint 30 millió forinttal csökkent a központi költségvetésből származó bevételünk. Idei költségvetésünket csak nagy nehézség árán sikerült összeállítanunk, mert a fenntartó is csak részben tudta átvállalni kiesett bevételeinket. Így valóban csak a legszükségesebbekre telik, abban reménykedünk, hogy egy új szemléletű kormányzati politika valamit enyhíthet a gondokon. Jelenlegi legnagyobb problémánk az, hogy tavaly ősszel több helyütt beázott a tornatermünk teteje, azonnali, teljes újraszigetelésre lenne szükség. A munkálatok minimális költsége 3 millió forint, amire jelenleg nincs fedezet. Félős, hogy a jelenleg ideiglenesen felrakott fólia nem sokáig bírja, így az épület könnyen életveszélyessé válhat, lehetetlenné téve testnevelés óráik, edzéseink és versenyeink megtartását. Azzal a kéréssel fordulok a kedves szülőkhöz, hogy akiknek lehetősége van rá (ha egészen kicsi összeggel is), szíveskedjenek támogatni adományukkal ezt a felújítást. A mellékelt alapítványi csekken lehet az erre a célra szánt összeget befizetni. A veszélyes helyzetet látva az 1 %-os megajánlásokat is erre a célra kérnénk. /ALAPÍTVÁNY A REFIÉRT Alapítvány (Adószám: 19128324-1-09) /.

Minden évben kötelező nyilvánosságra hozni az iskola előző évi gazdálkodásának legfőbb mutatóit. Ez a kimutatás néhány nap múlva elkészül. Megtekinthető lesz az iskola honlapján, valamint a szülői értekezletkor az iskolai hirdetőtáblákon.

Most tavasszal újra lehetőségünk van egyszeri szociális segélyben részesíteni rászoruló diákjainkat. Csak az írásban benyújtott, kötelező mellékletekkel ellátott kérelmekkel tudunk foglalkozni. Kérjük a beadási határidő ( 2010. április 9.) szigorú betartását! A szükséges nyomtatvány az osztályfőnököktől vagy a Titkárságon kérhető! Az étkezési díjak befizetéséről szóló kimutatást és egyenleget a szülői értekezletkor tudjuk a tanulóknak, illetve szülőknek átadni. Kérjük az esetleges fizetési elmaradások pótlását!

Köszönöm a figyelmet, a támogatást és az együttműködést! Remélem, hogy személyesen is találkozunk a szülői értekezleten!

Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánok az egész családnak:

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap