20201710P

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Tájékoztatás a jubileumi eseményekről: Református Középiskolák találkozója

Kedves Szülők!

Szeretettel tájékoztatom Önöket arról, hogy a Debreceni Református Kollégium fennállása 475. évfordulójához kapcsolódó jubileumi ünnepségsorozat eddig lezajlott több kiemelkedő eseményének iskolánk volt a házigazdája. Nagy sikerrel rendeztük meg a Református Iskolák Matematikaversenyét, az Áprily Lajos Szavalóversenyt és a Keresztyén Ifjúsági Találkozót. Ezeken az alkalmakon diákjaink egyrészt versenyzőként voltak jelen, és több, értékes helyezést szereztek. Másrészt a programok előkészítésében és lebonyolításában hatalmas segítséget jelentett tanulóink feladatvállalása. Köszönet minden segítségért!

Bővebben...

Meghívó szülői értekezletre, 2013. április

Kedves Szülők, Gondviselők!

Szeretettel hívom Önöket a 2013. április 26-ra, péntekre tervezett szülői értekezletünkre. Mivel a végzős évfolyam szülői értekezletét már megtartottuk, ezért a mostani értekezletet csak egy naposra tervezzük. Korábbi gyakorlatunknak megfelelően 14 órakor az Oratóriumban közös értekezletet tartunk, amelyre mindnyájukat szeretettel várjuk. Ezt követik az osztályonkénti értekezletek. Szaktanáraink 15 és 18 óra között tartanak fogadóórát, kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel.

Bővebben...

Pályázat egyszeri szociális segélyre (2013. tavasz)

Kedves Szülők, Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan idén tavasszal is igyekszünk támogatni iskolánk szociálisan rászoruló diákjait az Orando et Laborando Alapítvány bevonásával. Érzékeljük, hogy igen sok családnak napi megélhetési gondjai vannak, de a mi lehetőségeink is végesek. A mostani egyszeri segéllyel elsősorban a rendkívüli kiadásokhoz (pld. osztálykirándulás, ballagás) kívánunk hozzájárulni.

Bővebben...

Meghívó a 12. évfolyamosok szülői értekezletére

Kedves Szülők! Gondviselők!

Debrecen, 2013. március 27.

Iskolánk éves programjának megfelelően 2013. április 12-én, pénteken szülői értekezletet tartunk az idén érettségiző tanulók szülei számára.

Bővebben...

Szülői Körlevél, 2013. február

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk vezetése és tantestülete nevében. Szíveskedjenek megengedni, hogy néhány aktuális iskolai ügyről és kérdésről tájékoztassam Önöket.

Bővebben...

Meghívó az őszi szülői értekezletre – 2012. november 22-23.

Kedves Szülők! Gondviselők!

Szeretettel hívom Önöket őszi szülői értekezletünkre, amelyet 2012. november 22-én és 23-án tartunk. A szülői értekezlet keretében lehetőség van arra, hogy az iskola, az osztályok és az internátusok életével kapcsolatos kérdésekről, valamint gyermekeik tanulmányi munkájáról és magatartásáról tájékoztatást kapjanak a szülők. November 22-én, csütörtökön 16 órától 18 óráig fogadóórákat tartunk, ezekre elsősorban a debreceni és bejáró tanulók szüleit várják a szaktanárok és az osztályfőnökök. A vidéki, kollégista tanulók szüleit inkább november 23-án, pénteken délutánra hívjuk.

Bővebben...

Ebéd befizetési időpontok a 2012/13. tanévben

Étkezési befizetések időpontjai a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
debreceni és bejárós diákoknak
a 2012/2013. tanévben

2012. november 13-14-15.
         december 11-12-13.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap