24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. október 4.

Az étkezési rend szabályozása

Folyamatosan érkeztek panaszok tanulóink részéről, hogy az ebéd kiosztása szervezetlenül történik, gyakran nagyon hosszú a sorban állási idő. Az eltelt időszak problémáit áttekintve látható, hogy jó időbeosztással nagyobb sorban állás nélkül minden diákunk megebédelhetne. Ennek érdekében a következő ebédelési rendet vezetjük be:

Hétköznapokon (a pénteki nap kivételével) a 6. órában (az 5. óra után!) étkező gimnazista tanulókat három turnusra osztjuk. Az egyes turnusokhoz tartozó osztályokat az órarend alapján választottuk ki, ezeket a mellékelt táblázat napra lebontva tartalmazza. Az étkezdébe a megadott időpont előtt nem léphetnek be az érintett tanulók! A kollégista tanulóknak javasoljuk, hogy fölösleges sorban állás helyett nyugodtan menjenek fel szobáikba, és csak akkor jöjjenek vissza, amikor várhatóan rájuk kerül a sor.

Bővebben...

Matematika kompetenciafejlesztő

Kedves Nyolcadikosok!

2016. október 14-től péntekenként Kompetenciafejlesztő felvételi foglalkozásokat tartunk matematikából. Célunk, hogy segítsünk a sikeres felvételi dolgozat megírásában. A részvétel ingyenes.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. szeptember 8.

Tájékoztatom tanulóinkat az új tanév kezdetéhez kapcsolódó néhány fontos tudnivalóról

Reggeli áhítat
Hetente kétszer tartunk reggeli áhítatot a nagy előadóteremben, kedden és pénteken 7 óra 30 perces kezdettel. Mindkét áhítatra szeretettel várjuk iskolánk valamennyi érdeklődő tanulóját. Az egyes évfolyamok számára havonta egyszer a keddi áhítaton való részvétel a kötelező, jövő kedden a 10. évfolyam következik, a beosztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy az áhítatra pontosan érkezzetek, a későn jövők zavarják az alkalmat! Énekeskönyvet mindenki hozzon magával!

Bővebben...

Tanévkezdés, internátusi beköltözés – Fontos Információk!

Kedves Szülők, Diákok!

Amint azt a tanévzáráskor is közöltük, a tanévnyitást nagyon meghatározza az új internátusi épület készültségi szintje. Sajnos minden erőfeszítés ellenére bekövetkeztek csúszások a bútorozásnál, ezért úgy kell végrehajtanunk a beköltözést, hogy közben még néhány napig szerelési munkákat végeznek az épületben.

Ezért a következőket kérjük az internátusi tanulóktól és szüleiktől:

Bővebben...

A 2016/ 17. tanév kezdésével kapcsolatos tájékoztatás

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkban a nyári vakáció alatt sem állt meg az élet. Az előzetes terveknek megfelelően megtörtént a Fiúinternátus kiköltözése a Maróthy Kollégiumból, és végéhez közeledik az Andaházy-Szilágyi Leányinternátus teljes kiürítése is. A költöztetésben iskolánk diákjai közül többen vettek és vesznek részt, köszönjük munkájukat!

Bővebben...

A Fekete- Körös Völgy Kincsei Táj- és népismereti konferencián vettünk részt

2016. május 20-án, pénteken rendezték a Fekete-Körös völgyében fekvő Tenkén a Fekete-Körös Völgy Kincsei Táj- és népismereti című konferenciát, melyen iskolánk küldöttsége is részt vett, 7 diák (Novák Miklós 11. D, Kunkli Anita 11. B, Gönczy Szabina 11. B, Szigeti Viola 10. D, Nagy–Szalontai Emese 10. B, Szabó Bettina 11. A és Nagy Dávid 11.A) és 7 tanár (Győri József, Győri Józsefné, Fazekas Sándor, Veressné Létai Ágnes, Prill Éva és Buró Botond).

A konferencia témája széles körben ölelte fel a Fekete Körös völgyének természeti, népművészeti, anyanyelvi kincseit.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 18.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb iskolai eseményeiről:

Pénteken, május 20-án a Szeretethíd programjához kapcsolódva közösségi munkát szervezünk a Hősök Temetőjében. A 9. A, B és Ny osztályok számára a részvétel kötelező, a többi évfolyamról is csatlakozhatnak tanulók. Kérem, hogy munkavégzésre alkalmas öltözékben 14 órakor gyülekezzenek az osztályok a Gimnázium udvarán! Feltétlenül hozzátok magatokkal a közösségi szolgálati naplót! Az osztályok az osztályfőnökök vezetésével gyalog mennek a Hősök Temetőjéig, ahol parkosítási, sírgondozási feladatokat kell végezni. A közösségi munka a tervek szerint 14.30-tól 16.30-ig tart. A közösségi munka végén tanulóink megkoszorúzzák hősi halált halt tanárunk, U. Szabó Gyula síremlékét.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap