24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. január 5.

Iskolánk minden dolgozójának és diákjának békés és boldog új esztendőt kívánok iskolánk vezetése nevében!

Köszönöm iskolánk tanulóinak a különböző segélyakciókban való aktív részvételt. A „Kék Vödör” akció keretében gyűjtött tartós élelmiszereket a Református Szeretetszolgálaton keresztül eljuttattuk a rászorulóknak. A Kárpát-medencei Oktatási Alap részére történt gyűjtés persely és szülői adományait az osztályok, illetve tanulók által gyűjtött adományokkal egészítjük ki. Kérem, hogy az osztályfőnökök ezen a héten gyűjtsék be és összegezzék a tanulók felajánlásait. Az összeget kérjük kimutatással együtt legkésőbb január 8-án, pénteken a Titkárságon leadni. Az egyéni gyűjtést végző tanulók a közösségi szolgálati naplóban „Adománygyűjtés” megnevezéssel rögzítsék az óraszámot, és az osztályfőnökök aláírásukkal igazolják azt!

Bővebben...

A 2015. év legfontosabb eseményei

Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona életéről

A 2015. évben is folytatódott a Kollégium intézményei felújításának programja. Szeptemberre teljesen megújult a Főépület, ahol a Hittudományi Egyetem és a Gyűjtemények kaptak helyet. A nyár folyamán véglegesen kiürítettük a régi gimnáziumi épületet, a Kolozsvári Kollégium számára kétkamionnyi már nem szükséges iskolai és internátusi bútort adtunk át. A Péterfia utcai új épületünkben a nyár folyamán megtörtént a tetőtéri nagy előadóterem teljes felújítása, november végén pedig megkezdte működését a már most nagyon népszerű iskolai büfé. Iskolai természettudományos gyűjteményeinket fokozatosan igyekszünk újra látogathatóvá tenni. A Szőnyi-féle Ásványgyűjtemény után a Nagy Jenő Állatgyűjtemény is méltó helyre került: A tetőtérben lévő kiállító teremben látványos diorámák mutatják be az egyes állatok élőhelyeit. Április 11-én egész napos rendezvénnyel vettük birtokba a kiállítást, amelyet Papp János preparátor tervezett és rendezett be. Az ősz folyamán elkezdtük a tablók restaurálását és folyosói elhelyezését.

Bővebben...

Hirdetés, 2015. december 11.

December 17-én, csütörtökön 16 órakor tartjuk az Oratóriumban karácsonyi kibocsátó istentiszteletünket, ezen minden diákunk részvétele kötelező! Kérem, hogy az osztályok a szokásos rend szerint, ünnepi öltözetben foglaljanak helyet legkésőbb 15.50-ig. Ezen a napon a tanítás 15.10-kor befejeződik, a 9. órák elmaradnak.

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18, péntek. A szünet utáni első tanítási nap: január 4, hétfő. A kollégista tanulók vasárnap, január 3-án érkezzenek vissza! Kérem, hogy a szünet előtt az osztálytermekből minden személyes tárgyat vigyetek el! Külön is felhívom a figyelmet arra, hogy a tanulói szekrényekben ruhaneműt ne hagyjatok, a testnevelés felszerelést mindenki vigye haza kimosni!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. december 7.

Tájékoztatom diákjainkat, hogy a ránk következő szombaton, december 12-én országosan elrendelt munkanap lesz, iskolánkban hétfői órarend szerint tanítunk. Az ebédszünet előtti órákat órarend szerint tartjuk meg. Azt javasoljuk, hogy a délutáni órákat (a csoport tagjaival történő egyeztetés után) lehetőleg már pénteken délutánra előrehozva tartsák meg a tanárok. Ezen a hétvégén hazautazás nincs!

Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő vasárnap (december 13-án) 9 órakor adventi úrvacsorai istentiszteletet tartunk az Oratóriumban. Ez az alkalom minden református felekezetű diákunk számára kötelező. Az énektanulás 8.45-kor kezdődik. Kérem, hogy ekkorra mindenki foglalja el osztályok szerinti helyét az Oratóriumban, ünnepi viseletben. Mint már korábban is jeleztük, ennek az istentiszteletnek a perselypénzét a Kárpát-medencei Oktatási Alap céljaira fordítjuk. Kérem, hogy mindenki tekintse erkölcsi kötelességének, hogy ha jelképes összeggel is, de járuljon hozzá ehhez a nemes célhoz! Felhívom a figyelmet az istentiszteleteken való fegyelmezett viselkedésre, az iskolai egyenruha szabályos viselésére, a saját énekeskönyv hozatalára, a mobiltelefonok mellőzésére!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. november 24.

Hirdetem tanulóinknak, hogy iskolánk éves rendjének megfelelően 2015. november 26-án és 27-én tartjuk szülői értekezletünket. Csütörtökön, november 26-án 16 órától tanári fogadóórát tartanak tanáraink, javasoljuk, hogy a debreceni és a közel lakó szülők éljenek a lehetőséggel. Pénteken 14 órakor a tetőtéri Nagy Előadóteremben tartjuk a közös szülői értekezletet, utána kerül sor az osztályok szülői értekezletére. A szaktanárok 18 óráig állnak a szülők rendelkezésére. Az új büfét a szülőknek szeretnénk először bemutatni, ezért csütörtökön 16 és 17 óra, valamint pénteken 15 és 17 óra között szeretettel látjuk őket a büfé előtt egy kis kóstolóra!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. november 9.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy november 10-én, kedden nevelőtestületi értekezlet miatt rövidített napot tartunk. A tanítás a 6. órával fejeződik be, a délutáni órák elmaradnak.

A ránk következő hétvégén általános hazautazás lesz. Kérjük, hogy pénteken, november 13-án minden tanuló vegye át osztályfőnökétől a szülőknek címzett levelet, és felbontás nélkül adja át szüleinek. A levél tartalmazza a szülői értekezleti meghívót, a tanuló szöveges értékelését, az esetleges segély vagy ösztöndíj megítéléséről szóló döntést, az október havi étkezési számlát. A szülők az Értesítőkönyvben igazolják a levél átvételét!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. október 19.

Iskolánk éves rendje szerint 2015. október 21-én, szerdán 8 órakor emlékezünk meg az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójáról. Kérem, hogy 7.55-re minden diákunk és tanárunk foglalja el helyét ünnepi viseletben a Kollégium Oratóriumában! A megemlékezés rövid áhítattal kezdődik, ezután kerül sor az ünnepi műsorra. A 2. órától kezdve a napi órarend szerint haladunk.

Iskolánkban az őszi szünet október 22-én, csütörtökön kezdődik, és november 1-én, vasárnap ér véget. Csütörtökön csak a délelőtti órákat tartjuk meg, a tanítás a 6. órával fejeződik be. A szünet utáni első tanítási nap november 2., hétfő. Ezt a napot közös reformációi istentisztelettel kezdjük 8 órakor a Kollégium Oratóriumában. Kérem, hogy 7.55-re mindenki foglalja el helyét, énekes könyvet hozzon magával! Az istentisztelet végén megkoszorúzzuk a Gályarabok Emlékművét.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap