24201708Cs

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. október 12.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy október 14-én, szerdán tanári bibliaóra miatt rövidített napot tartunk. A tanítás a 6. órával ér véget, a délutáni órák elmaradnak.

Szombaton, október 17-én tartjuk szalagavató ünnepségünket. A 11. évfolyam tanulói rendezői feladatokat látnak el, ők ezen a hétvégén nem utazhatnak haza. A 12. évfolyamos tanulók internátusvezetői engedéllyel péntek délben hazautazhatnak! Kérem, hogy a végzős évfolyam tanulói a szülői nyilatkozatokat minél hamarabb adják át az internátusvezetőknek, illetve adják le a Titkárságon!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. október 1.

Tájékoztatom diákjainkat arról, hogy befejeződött a tetőtéri nagy előadóterem felújítása. A terem modern hangosító és vetítő berendezéssel ellátott, kicserélésre került a padlót borító szőnyeg és új fűtő – hűtő rendszer került beépítésre. Az ott található értékes technika miatt a termet folyamatosan zárva tartjuk, diákok csak tanári kísérettel léphetnek be. Kérem tanulóinkat, hogy igyekezzenek maximálisan megőrizni a terem tisztaságát és a berendezések épségét! A reggeli áhítatok hétfőtől (október 5) már ebben a teremben lesznek!

Október 2-án, pénteken 14 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk a 9. évfolyamos tanulók szülei számára. A meghívóleveleket már megkapták a szülők. A meghívólevélben a Kollégium Dísztermét jelöltük meg a közös értekezlet helyszínének. Mivel közben elkészült az előadóterem, a 14 órakor kezdődő közös értekezletet itt tartjuk, nem a Díszteremben. Kérem, értesítsétek szüleiteket, hogy ne a Kollégium Főépületébe, hanem a Gimnázium épületébe jöjjenek!!

Bővebben...

Pályázat egyszeri szociális segélyre (2015. ősz)

Kedves Szülők, Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan idén ősszel is igyekszünk támogatni iskolánk szociálisan rászoruló diákjait az Orando et Laborando Alapítvány és a Szabó Dezső Alap bevonásával. Érzékeljük, hogy igen sok családnak napi megélhetési gondjai vannak, de a mi lehetőségeink is végesek. A mostani egyszeri segéllyel elsősorban a rendkívüli kiadásokhoz (pld. iskolai egyenruha, szalagavató) kívánunk hozzájárulni.

Bővebben...

A szalagtűző ünnepség felvételének megtekintése

Iskolánk életének fontos eseménye a szalagavató. Jó pár éve döntöttünk úgy, hogy a programot két részre bontjuk: szalagtűző ünnepségre és szalagavató bálra. Ez a megoldás nagyon jónak bizonyult, ebben az évben is ilyen formában rendezzük meg az ünnepséget.

A szalagtűző ünnepségre 2015. október 17-én, szombaton 14 órakor került sor a Nagytemplomban. Az ünnepség nyilvános volt, ide minden érdeklődőt szeretettel vártunk. A szalagtűző bálra 18 órától került sor a Kassai úton lévő Lovardában. Ide csak belépőjeggyel vagy tiszteletjeggyel rendelkező vendégeink léphettek be.

Bővebben...

Hirdetés, 2015. szeptember 10.

Felhívom diákjaink figyelmét a következő fontos tudnivalókra:

A közös csengetési rend miatt át kellett szerveznünk az étkezési rendet, először az általános iskola alsó tagozata ebédel. Ezért 12 óra 35 perc előtt gimnáziumi tanulót nem szolgálnak ki az étkezdében, oda ne is lépjenek be diákjaink! Az 5. óra befejezése előtt akkor sem hagyhatják el az iskola épületét tanulóink, ha lyukasórájuk van, vagy valamelyik óra elmarad!

Az étkezdei zsúfoltság elkerülése érdekében várhatóan szükség lesz az órarend megváltoztatására is. Néhány olyan 11. vagy 12. évfolyamos órát, amely most a 6. órában van, a 7. órába kívánunk áthelyezni, így az érintett tanulók hamarabb ebédelhetnek. Az órarendváltozásról időben értesítéssel leszünk.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az étkezdében nyitott ideiglenes ajtón bárki ellenőrzés nélkül bemehet. Ezért a fogasokon vagy a folyosón elhelyezett ruhák vagy táskák sincsenek biztonságban. Kérem, hogy értéket, pénzt, iratot ne hagyjatok őrizetlenül! Különösen veszélyeztetettek hazautazáskor az utcáról is láthatóan letett bőröndök. Azt tanácsoljuk, hogy reggel a bőröndöket helyezzétek el az iskolában, utána menjetek reggelizni! Ebédnél is ajánlatos az iskolában hagyni a bőröndöket!

Bővebben...

Hirdetés, 2015. szeptember 3.

Szeretettel köszöntöm tanulóinkat a 2015/2016. tanév kezdetén.

Néhány fontos információ:

Kérem diákjainkat, hogy a hétvégi hazautazáskor a kollégista tanulók is vigyék haza a megvásárolt tankönyvek befizetésére szolgáló csekkeket. Akik több részletben kapták a könyveiket, több csekket kapnak. Minden számlához két-két példány átvételi elismervény tartozik, ezeket értelemszerűen ki kell tölteni, a szülőkkel aláíratni, és az osztályfőnöknek leadni. A csekkek befizetésére a következő hét áll rendelkezésre. Kérem, hogy a következő hazautazáskor a kollégista tanulók hozzák magukkal a befizetést igazoló szelvény vagy igazolás másolatát! Az ingyenes tankönyvre jogosultak tartós tankönyvként az iskolai könyvtárból kapják meg könyveiket. Ha valaki úgy véli, hogy kedvezményre jogosult, és mégis befizetési csekket kapott, azonnal jelezze a problémát a Titkárságon!

Bővebben...

Nyári és tanévkezdő időpontok

 Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A nyári szünetben szerdánként tartunk ügyeletet a Gimnázium Titkárságán 9 és 11 óra között. Ekkor van lehetőség a személyes, illetve a telefonon történő (telefonszám: +36 52 614-896) ügyintézésre!

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

iwiw

Régi honlap