23201710H

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Pályázat Dr. Tóth Kálmán Díjra

Ösztöndíjpályázat 12. és 13. évfolyamos diákjaink részére

Kedves 12. és 13. évfolyamos diákok!

Mellékelten olvashatjátok a Dr. Tóth Kálmán-emlékdíj odaítélésének feltételeit. A díjat iskolánk egykori neves tanárának lánya, Zsoldos Lászlóné, Tóth Emőke alapította. Dr. Tóth Kálmán (1906 – 1997) igazi polihisztor volt, vallástanári végzettsége mellett angol, német, orosz nyelvet, filozófiát, pszichológiát és éneket is tanított iskolánkban. A díjra az érettségi előtt álló évfolyam diákjai közül azok pályázhatnak, akik műszaki vagy természettudományos területen kívánnak továbbtanulni, legalább két testvérük van, s megfelelnek a többi feltételeknek is. A pályázati összeg olyan nagy, hogy az elbírálásnál minden szempontot igyekszünk alaposan figyelembe venni. Ezért azt kérjük, hogy a pályázók a lehető legalaposabban igyekezzenek a pályázati űrlapot kitölteni, a szükséges mellékletekkel, igazolásokkal ellátni.

A pályázatokat 2016. február 8-ig kell leadni a Gimnázium Titkárságán!

Sikeres pályázást kívánok:

Győri József
igazgató

Debrecen, 2016. január 20.

MELLÉKLET

A Dr. Tóth Kálmán-emlékdíj elnyerésének feltételei:

A díjat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának végzős diákjai közül évente egy, esetleg két fő nyerheti el. A díj elnyerésére minden tanévben pályázatot ír ki a Gimnázium. A beérkezett pályázatokat első lépésben az ORANDO ET LABORANDO ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma rangsorolja, majd a Nevelőtestület hozza meg a döntést.

A díj elnyerésének feltételei:

  1. A pályázó három, illetve több gyermekes család tagja.
  2. Magatartása, szorgalma példamutató
  3. Tanulmányi eredménye a reáltárgyakból jeles vagy jó
  4. Műszaki-, illetve természettudományok területén történő továbbtanulási szándék

Az alapító szándéka szerint több, a feltételeknek közel egyformán megfelelő pályázó esetén az elbírálásnál előnyben kell részesíteni

  1. a kistelepülésekről érkező kollégista tanulókat,
  2. a lelkészcsaládok gyermekeit,
  3. a református felekezetű tanulókat,
  4. az OKTV-n vagy más országos versenyen helyezést elért tanulókat.

Az Emlékdíj két fokozatú, egyenként 40.000 Ft értékű jutalommal. Az odaítélés feltétele az 1.-3. pontok teljesülése, valamint a 4. pont szerinti továbbtanulási szándék, és az arra való felkészülés. Az Emlékdíj első részletét ünnepélyes keretek között, díszoklevél kíséretében a Gimnázium igazgatója adja át a 12. évfolyam 2. félévében. Az Emlékdíj második fokozatát (részletét) a 4. pontban foglalt tanulmányok megkezdésekor (sikeres felvételi és beiratkozás után) kaphatja meg a díjazott.

Pályázati űrlap letölthető elektronikusan is kitölthető PDF-formátumban INNEN.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap