23201710H

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Pályázat Dr. Szendi Balázs Díjra

Ösztöndíjpályázat 12. és 13. évfolyamos diákjaink részére

Kedves 12. és 13. évfolyamos diákok!

Mellékelten olvashatjátok a Dr. Szendi Balázs-díj odaítélésének feltételeit. A díjat a neves orvosprofesszornak, iskolánk volt diákjának özvegye alapította. A díjra az ebben a tanévben érettségiző évfolyamról azok pályázhatnak, akik egészségügyi területen (orvos, ápolónő, gyógyszerész) szeretnének továbbtanulni, s megfelelnek a többi feltételeknek is. A pályázati összeg olyan nagy, hogy az elbírálásnál minden szempontot igyekszünk alaposan figyelembe venni. Ezért azt kérjük, hogy a pályázók a lehető legalaposabban igyekezzenek a pályázati űrlapot kitölteni, a szükséges mellékletekkel, igazolásokkal ellátni.

A pályázatokat 2017. január 31-ig kell leadni a Gimnázium Titkárságán!

Sikeres pályázást kívánok:


Győri József
igazgató

Debrecen, 2017. január 16.

MELLÉKLET

A Dr. Szendi Balázs-díj elnyerésének feltételei:

A díjat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának 12. évfolyamos diákjai közül évente egy, esetleg két fő nyerheti el. A díj elnyerésére minden tanévben pályázatot ír ki a Gimnázium. A beérkezett pályázatokat első lépésben az ORANDO ET LABORANDO ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma rangsorolja, majd a Nevelőtestület titkos szavazással hozza meg döntését.

A díj elnyerésének feltételei:

  1. Kiváló tanulmányi eredmény
  2. Kifogástalan, példamutató magatartás, közösségi munka
  3. Lehetőleg vidéki, szociálisan rászoruló vagy nagycsaládos származás
  4. Orvosegyetemi, vagy más az egészségügyhöz szorosan kapcsolódó továbbtanulási szándék az adott évben

A Díj két fokozatú, egyenként 30.000 Ft értékű jutalommal. Az odaítélés feltétele az 1.-3. pontok teljesülése, valamint a 4. pont szerinti továbbtanulási szándék, és az arra való felkészülés. A Díj első részletét ünnepélyes keretek között, díszoklevél kíséretében a Gimnázium igazgatója adja át a 12. évfolyam 2. félévében. A Díj második fokozatát (részletét) a 4. pontban foglalt tanulmányok megkezdésekor (sikeres felvételi és beiratkozás után) kaphatja meg a díjazott.

A Díjat évente egy személy nyerheti el. Ha valamelyik évben a Díj nem kerül kiosztásra, a következő évben (a pályázatoktól függően) két személy részére is megítélhető.

Pályázati űrlap elektronikusan is kitölthető PDF-formátumban letölthető INNEN.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap