24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel
Szűrő
 • Beszámoló - Református Iskolák XVIII. Országos Matematikaversenyéről

  2010. február 27 és 28-án került megrendezésre a Református Iskolák XVIII. Országos Matematikaversenye a hagyományoknak megfelelően a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A versenyen 21 református iskola 113 diákja vállalta a megmérettetést.

  A 7.-8. évfolyam feladatait a matematika munkaközösségből Szabó Katalin tanárnő állította össze, a 9.-12.o feladatsorait a DE Matematika Intézet egyetemi oktatói készítették: Dr. Kovács András 9.évf; Dr. Kántor Sándor 10. évf; Dr. Bessenyei Mihály, Dr. Kántor Sándorné 12. évf.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A Református Középiskolák XVIII. Országos Matematika versenyének feladatsorai és megoldásai

  2010. február 27 és 28-án került megrendezésre a Református Iskolák XVIII. Országos Matematikaversenye a hagyományoknak megfelelően a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A versenyen 21 református iskola 113 diákja vállalta a megmérettetést. A verseny eredményéről már beszámoltunk.
   
  A 7.-8. évfolyam feladatait szokás szerint a debreceni matematika munkaközösség egyik tagja állította össze, a 9.-12.évfolyam feladatsorait a DE Matematika Intézet egyetemi oktatói készítették.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2010. március 09.

  Mint már korábban is hirdettük, iskolánk március 11-én, csütörtökön 15 órakor tartja az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eseményeire emlékező ünnepségét az Oratóriumban. Kérem, hogy ezen a napon mindnyájan egyenruhában jöjjetek iskolába, így is fejezzük ki tiszteletünket elődeink hősiessége és helytállása iránt! Az Oratóriumban a szokásos módon, osztályok szerint helyezkedjetek el! Az ünnepség után a lépcsőházban lévő Petőfi szobornál koszorúzási ünnepséget tartunk, amelyre az ünnepség minden résztvevőjét szeretettel hívjuk és várjuk!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Regionális Nyelvi Verseny – Angol

  A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona évente megrendezi a kétfordulós (írásbeli és szóbeli) regionális tehetségkutató angol és német nyelvi versenyt a református általános iskolák, illetve az önkormányzati iskolák református egyházhoz kötődő 8. osztályos tanulói számára.

  A verseny célja, hogy népszerűsítsük a fiatalok körében az idegen nyelv tanulásának szépségét és hasznosságát. Nem titkolt cél továbbá, hogy felkutassuk azokat a tehetséges, szorgalmas tanulókat, akik kedvet éreznek a nyelvtanuláshoz, és szívesen lennének a nyelvi előkészítő osztályunk diákjai.

  A verseny írásbeli fordulóit körzetenként egy-egy református általános iskolában rendezzük. Az írásbeli forduló legjobb eredményt elért tanulóit szóbeli vizsgára hívjuk Debrecenbe. A versenyen jó eredményt elért tanulók mentesülnek a felvételi vizsga nyelvi része alól, amennyiben iskolánk nyelvi előkészítő osztályába jelentkeznek.

  A közölt minta feladatsorok és megoldások jelzik a verseny színvonalát, támpontot nyújthatnak a felkészüléshez.

  A dokumentumok csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek!

 • Regionális Nyelvi Verseny – Német

  A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona évente megrendezi a kétfordulós (írásbeli és szóbeli) regionális tehetségkutató angol és német nyelvi versenyt a református általános iskolák, illetve az önkormányzati iskolák református egyházhoz kötődő 8. osztályos tanulói számára.

  A verseny célja, hogy népszerűsítsük a fiatalok körében az idegen nyelv tanulásának szépségét és hasznosságát. Nem titkolt cél továbbá, hogy felkutassuk azokat a tehetséges, szorgalmas tanulókat, akik kedvet éreznek a nyelvtanuláshoz, és szívesen lennének a nyelvi előkészítő osztályunk diákjai. Mivel tapasztalatunk szerint a német nyelv mind inkább háttérbe szorul az általános iskolák kínálatában, szeretnénk arra is használni ezt a vetélkedőt, hogy a német nyelv tanulásának hasznára is felhívjuk az érdeklődő diákok figyelmét.

  A verseny írásbeli fordulóit körzetenként egy-egy református általános iskolában rendezzük. Az írásbeli forduló legjobb eredményt elért tanulóit szóbeli vizsgára hívjuk Debrecenbe. A versenyen jó eredményt elért tanulók mentesülnek a felvételi vizsga nyelvi része alól, amennyiben iskolánk nyelvi előkészítő osztályába jelentkeznek.

  A közölt minta feladatsorok és megoldások jelzik a verseny színvonalát, támpontot nyújthatnak a felkészüléshez.

  A dokumentumok csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek!

 • Református Iskolák Matematikaversenye

  A református oktatási intézmények között ma már számtalan szaktárgyi, művészeti és sport vetélkedő kerül megrendezésre. Ezek között az egyik legrégebbi, minden évben megrendezett verseny a matematika szaktárgyi vetélkedő. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma matematika munkaközössége 1993-ban hirdette meg országos versenyét, amelyen hét református középiskola képviseltette magát. Azóta a résztvevő iskolák és versenyzők száma is jelentősen nőtt, átlagosan mintegy 25 iskola 130 tanulója vesz részt a versenyen. Örvendetes, hogy a magyarországi iskolák mellett erdélyi és kárpátaljai intézmények tanulói is rendszeres résztvevői a rendezvénynek. A verseny feladatsorainak összeállítását, valamint a javítás megszervezését hosszú idő óta a Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének munkatársai vállalták önzetlenül, a jó ügy iránti lelkesedéssel. 2007-ben könyv formájában is megjelent az első 15 verseny faladatait, a megoldásokat és eredményeket tartalmazó kiadvány.

  Honlapunkon folyamatosan szeretnénk megjelentetni az egyes évek feladatsorait és megoldásait. A dokumentumokhoz csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá!

 • A 2009. évi kompetenciamérés eredményei

  Az Oktatási Hivatal közzétette a 2009 májusában írt országos kompetenciamérés eredményeit. A korábbi évekhez képest változást jelentett, hogy valamennyi 10. évfolyamos tanuló eredményeit értékelték, nem csak a véletlenszerűen kiválasztottakét.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Felvételi eredmények 2010/2011 - Reál-matematika  {loadposition x_felveteli2010_real-matematika}
 • Felvételi eredmények 2010/2011 - Reál-biológia  {loadposition x_felveteli2010_real-biologia}
 • Felvételi eredmények 2010/2011 - Nyelvi osztály  {loadposition x_felveteli2010_nyelvi-osztaly}
 • Felvételi eredmények 2010/2011 - Informatika  {loadposition x_felveteli2010_informatika}
 • Felvételi eredmények 2010/2011 - Humán  {loadposition x_felveteli2010_human}
 • Felvételi eredmények 2010/2011 - Általános  {loadposition x_felveteli2010_altalanos}
 • Felvételi rangsorok a 2010/2011. tanévre

  2010/2011. tanévi felvételi sorrendek szakonként

  DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
  GIMNÁZIUMA és DIÁKOTTHONA

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A Dr. Szendi Balázs és a Dr. Tóth Kálmán díjak idei nyertesei

  Kiosztottuk a Dr. Szendi Balázs és a Dr. Tóth Kálmán díjakat

  Iskolánk életében nagyon fontos szerepet játszanak a különböző célokra létrejött alapítványok, és az ezekhez kapcsolódó díjak. Február 21-én az Oratóriumban tartott istentisztelet keretében került sor két kiemelt díj ünnepélyes átadására.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Konfirmandus Nap a Debreceni Kollégiumban

  Kedves Lelkipásztor Testvérünk!

  Négy évvel ezelőtt hívta meg először a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek konfirmandus csoportjait a Kollégium és Debrecen nevezetességeinek megtekintésére, egymással és az iskolával való ismerkedésre. A nagy érdeklődés miatt az elmúlt években már két időpontot kellett megadnunk, és sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől. Örömmel tapasztaltuk azt is, hogy a most zajló felvételi vizsgákon sok olyan tanuló jelent meg, akik az előző évi találkozókon részt vettek.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • „48 öröksége” című vetélkedőn vettünk részt

  A Debreceni Kossuth Társaság és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár történelmi versenyt hirdetett, amelynek döntőjét 2010. március 16-án a debreceni Kossuth Laktanyában tartották. Az ez évi verseny Kossuth Lajos emigrációban eltöltött éveinek eseményeire fókuszált.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Beszámoló a kárpátaljai kirándulásról

  Kárpátaljai kirándulás (2010. március 12–15.)

  A Rákóczi Szövetség már több mint 20 éve segít a határon túli magyarság és az anyaország magyarsága közötti kapcsolat erősítésében. Anyagi hozzájárulással és szervezési támogatással ösztönzik a magyarországi középiskolákat, hogy diákjaik egy-egy csoportját egy határon túli középiskolába utaztathassák, és a diákok részt vehessenek a helyi március 15-i ünnepségen. Idén a mi iskolánk is részt vett ebben a programban.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Diákjaink sikere a csurgói RKTDK-án

  Immár XVI. alkalommal került megrendezésre a Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája Csurgón, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban márcisu 19-én és 20-án. A konferenciára jelentkező diákoknak egy írásbeli dolgozatot kell készíteniük és előzetesen benyújtaniuk, majd egy 10 perces prezentáció keretében ismertetni munkájukat. Ebben az évben 14 iskola 52 diákja nyújtott be dolgozatot a következő témakörökben: Biológia, Földrajz, Környezetvédelem, Tárgyi néprajz, Tudomány- és technikatörténet. A konferencia szervezői előadásokkal, kiállításokkal és a Duna-Dráva Nemzeti Park érdekes részére tett kirándulással színesítették a programot.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Németországba utazók névsora

  Döntés a németországi diákkonferencia résztvevőiről

  A 2010. júniusában sorra kerülő konferencia iránt óriási volt az érdeklődés. A 10. évfolyamról összesen 22 tanuló jelentkezett, közülük kellett a hat fős utazó csoportot kiválasztani. Minden pályázatot benyújtónak köszönjük a fáradozását, részvételi szándékát!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2010. március 25.

  Hétvégi programok

  A ránk következő  hétvégén minden kollégista diákunk számára kötelező az itt maradás, engedélyt csak halaszthatatlan ügyben adhat az igazgató  vagy helyettese.

  Szombaton, március 27-én Diáknapot tartunk. A programok a Hirdetőtáblákon olvashatóak. Kérjük minél több rendezvényen vegyetek részt!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Ige- és énekrend 2010 áprilisában  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Szülői értekezleti meghívólevél, 2010. április 23.

  Debrecen, 2010. március 29.

  Kedves Szülők, Gondviselők!

  Ebben az évben a húsvéti szünet és a szülői értekezletünk viszonylag közel esik egymáshoz, ezért a szokásosnál hamarabb küldjük a meghívót és a tájékoztató levelet. Szeretettel hívom Önöket a 2009. április 23-ára, péntekre tervezett szülői értekezletünkre. Mivel a korai ballagás (május 1.) miatt a 12. évfolyam szülői értekezletét már megtartottuk, ezért a mostani értekezletet csak egy naposra tervezzük. Korábbi gyakorlatunknak megfelelően 14 órakor az Oratóriumban közös értekezletet tartunk, amelyre mindnyájukat szeretettel várjuk. Ezt követik az osztályonkénti értekezletek. Szaktanáraink 15 és 18 óra között tartanak fogadóórát, kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Pályázat - Dr. Szilágyi Tibor Emlékdíj (Jó tanuló - Jó sportoló)

  Az emlékdíjat Dr. Szilágyi Tiborné alapította férje, Dr. Szilágyi Tibor orvos, egyetemi tanár emlékére.

  Dr Szilágyi Tibor 1939-ben kitüntetéssel érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Orvosi pályája a debreceni Orvostudományi Egyetemhez kötődik, annak Élettani Tanszékén dolgozott. Számtalan tudományos munka szerzője, nemzetközi szervezet tagja. Aktívan sportolt, évtizedeken keresztül szervezet az egyetemi sportéletet, a DEAC vezetőségi tagja volt. Haláláig, 2007-íg aktív tagja volt a Kollégium Baráti Körének.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Református Pedagógus Identitás tanulmányút

  Sepsiszentgyörgy 2010. március 15–19.

  - beszámoló -

  2010. március 15-től majdnem egy teljes hétig a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium vendége voltam. Ez alatt az idő alatt alkalmam volt betekinteni az iskola hétköznapjaiba, a tantestület mindennapi életébe, igyekeztem megismerni az ottani oktatási rendszer működését, és nem utolsó sorban lehetőségem nyílt tapasztalatot cserélni tanár kollégákkal.  

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap