22201710V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel
Szűrő
 • Evangélizáció 2008.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Csendesnapok 2007.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Csendesnapok 2006.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Csendesnapok 2004.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Csendesnapok 2005.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Evangélizáció 2007.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Evangélizáció 2006.  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsgát íróknak

  Kedves Diákok! Kedves Szülők!

  A középiskolába jelentkező 8. osztályos tanulók írásbeli felvételi vizsgája országosan 2010. január 23-án, szombaton 10 órakor kezdődik. Kérjük, hogy azok a diákok, akik előzetesen írásban iskolánkat jelölték meg a felvételi vizsga helyszínének lehetőleg 9.30-ra jelenjenek meg intézményünkben. A Gimnázium épületét a Kollégium főbejáratán, a Nagytemplom irányából lehet megközelíteni. A gépkocsival érkezők számára jelezzük, hogy az iskola udvarán parkolási lehetőséget nem tudunk biztosítani, a környéken az utcai parkolók fizetősek. Biztonsági okból leginkább a mellettünk lévő Kölcsey Konferenciaközpont mélygarázsa ajánlható. A vizsga befejezésének várható időpontja 11.45 perc.
   
  Tájékoztatásul közlöm, hogy a kijavított, értékelt vizsgadolgozatok megtekintésére a vizsgázó és szülője számára 2010. január 28-án, csütörtökön 8 és 16 óra között biztosítunk lehetőséget iskolánk épületében.  A megtekintéskor lehetőség van a dolgozatokról fénymásolat készítésére. A megoldási kulcstól eltérő javítás esetén 2010. január 29-én, pénteken 16 óráig van lehetőség arra, hogy a vizsgázó vagy a szülő / gondviselő írásban észrevételt tegyen, s kérje a kifogásolt rész újraértékelését.

  A vizsga eredményét tartalmazó Értékelő Lapot legkésőbb 2010. február 5-ig postázzuk a vizsgázó által megadott címre.

  Mindenkinek eredményes vizsgázást kíván az iskola vezetése!

 • Csengetési rend /rövidített/

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Csengetési rend

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Ige- és énekrend 2010 februárjában  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Ige- és énekrend 2010 márciusában  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Áhítatok-istentiszteletek rendje, 2009-2010 - I. /ősz/  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Nagy Géza Matematika Háziverseny

  Nagy Géza (1911 – 1986) iskolánk matematika-fizika szakos tanára, a Fiúinternátus vezetője volt évtizedeken keresztül. Tanítványai kiemelkedő eredményeket értek el a matematika országos tanulmányi versenyeken, sokan lettek közülük egyetemi tanárok, tudósok mérnökök. Egykori kedves tanárukra emlékezve hozták létre egykori diákjai a Nagy Géza Matematikai Emlékverseny Alapítványt. Az alapító okirat szellemében minden tanév februárjában kerül sor évfolyamonként a vetélkedőre. A verseny helyezettjeit az Alapítvány jutalmazza, az eredményhirdetés az Oratóriumban az egész ifjúság jelenlétében történik. Az iskolai verseny évfolyamonkénti győztesei képviselik iskolánkat a Református Iskolák Országos Matematikaversenyén.

  A verseny feladatait az iskola tanárai állítják össze. A korábbi évek feladatsorait és megoldásait azzal a céllal tesszük közzé, hogy ezzel is segítsük tanulóink felkészülését a következő évek vetélkedőire.

  A dokumentumok csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek!

 • Kollégiumtörténeti Vizsga

  Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelt szerepe van Debreceni Református Kollégium történetének. A 9. évfolyamra beiratkozott tanulók már a „Gólyatábor” keretében részletesen megismerkednek a Kollégium történetének tárgyi emlékeivel. A Kollégiumi Gyűjtemények és a Gimnázium kiállításai is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy diákjaink minél több információval rendelkezzenek elődeink életéről. A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak keretében részletesen is foglalkozunk a Kollégium művelődéstörténetei és történelmi szerepével. Ezen tantárgyak szóbeli érettségi tételsoraiban is mindig van a Kollégiumhoz szorosan kötődő tétel.

  A 10. évfolyamos tanulóinknak a 2. félév elején vizsgát kell tenniük a Kollégium történetéből. A felkészülés a történelem tárgy társadalomismeret témakörében történik. Minden diák számára kötelező tankönyv Dr. Győri János tanárunk „Egész Magyarországnak és Erdélységnek … világító lámpása” című kollégiumtörténeti műve.

  Az alább közölt minta feladatsorok és megoldások tanulóink vizsgára felkészülését segítik, de mások számára is érdekesek és tanulságosak lehetnek.

  A dokumentumok csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek!

 • Matematika Levelezőverseny

  Az iskolánkba felvételiző diákok érdeklődési körük és tehetségük szerint különböző osztályokat, csoportokat választhatnak. Általános tendencia, hogy csökken a természettudományos tárgyak, különösen is a matematika iránti érdeklődés. A 8. osztályos általános iskolai tanulók számára a tanév elején meghirdetett levelező versennyel az a célunk, hogy növeljük a tanulók érdeklődését a matematika iránt, játékos, érdekes feladatokkal segítsük a logikai készségük fejlődését. A versenyt a matematika munkaközösség vezetője, Dr. Bajza Istvánné szervezi. A jelentkezett tanulók elektronikusan és postán is beküldhetik megoldásaikat. A versenybe fokozatosan is be lehet kapcsolódni. A jó eredményt elért tanulók mentesülnek a matematika szóbeli felelet alól, amennyiben iskolánk reál matematika szakjára jelentkeznek.

  A közzétett feladatok az érdeklődését felkeltését hivatottak felkelteni, illetve önálló gyakorlásra is alkalmasak.

  A dokumentumok csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek!

 • A Középfokú felvételi írásbeli eredményei  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tükörterem, 2011 - 2. hét

   

  {loadposition zq_tt-2011-02-het}

   

  A Napi Menü letólthető PDF formátumban INNEN

 • Tükörterem, 2011 - 3. hét

   

  {loadposition zq_tt-2011-03-het}

   

  A Napi Menü letólthető PDF formátumban INNEN

 • 2011. február

   

  {loadposition zq_2011-02}

   

  A Napi Menü letölthető PDF formátumban INNEN

 • Hirdetés, 2011. január 12.

  Tájékoztatom tanulóinkat, hogy iskolánkban az első félév 2011. január 14-én, pénteken ér véget. Ezen a napon rövidített órákat és szüneteket tartunk, de valamennyi órát megtartjuk. A hétvégén általános hazautazás lesz, a kollégista diákok a tanítás befejezése után utazhatnak haza.

  Kérem, hogy az ellenőrző könyveket az osztályfőnökök szedjék be! A félévi értesítőket az osztályfőnökök január 21-én, pénteken adják át a tanulóknak, és ekkor értékelik az osztály félévi munkáját. Az éves iskolai rendünk szerint január 22. és 30. között egy hét félévi szünetet tartunk. Ezen a héten kerül sor az iskolai sítáborra.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Pályázati Felhívás: Dr. Szendi Balázs Díj

  Ösztöndíjpályázat 12. évfolyamos diákjaink részére

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tájékoztatás az írásbeli felvételi vizsgáról

  Kedves Diákok! Kedves Szülők!

  A középiskolába jelentkező 8. osztályos tanulók írásbeli felvételi vizsgája országosan 2011. január 22-én, szombaton 10 órakor kezdődik. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókról minden jelentkezőt írásban értesítettünk, itt csak a legfontosabbakat foglaljuk össze:

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2011. január 20.

  Tájékoztatom tanulóinkat, hogy iskolánk éves rendje szerint a félévi szünet 2011. január 22-től január 30-ig tart. Pénteken, január 21-én rendes órarend szerint tanítunk, a tanórák befejezése után utazhatnak haza a kollégista tanulók. A szünet utáni első tanítási nap: 2011. január 31, hétfő. A félévi értesítők kiosztása pénteken, január 21-én történik. Kérem, hogy mindenki vigye haza, és írassa alá szüleivel az ellenőrzőjét!

  Felhívom a figyelmet arra, hogy a félévi szünetben kerül sor a jövő  évi középiskolai felvételi írásbeli részére és javítására. Ennek lebonyolításához az iskola minden tantermét igénybe vesszük. Ezért határozottan kérem, hogy az osztálytermekből minden személyes tárgyat vigyetek el, az itt maradó dolgokat összeszedjük, értük felelősséget nem vállalunk.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Az írásbeli felvételi vizsga eredményei

  Rendben lezajlottak iskolánkban az írásbeli felvételi vizsgák, az eredmények a mellékelt táblázatban olvashatók. A felvételizők a tanulói azonosító és a születési időpont alapján azonosíthatók.

  A kijavított dolgozatok 2011. január 27-én, csütörtökön 8 és 16 óra között tekinthetők meg a Gimnázium épületében. A javításra vonatkozó esetleges észrevételek január 28-án, pénteken 8 és 16 óra között adhatók le írásban a Gimnázium Titkárságán. Az eredményeket részletesen tartalmazó értékelő lapokat ezen a két napon vehetik át személyesen a tanulók vagy szüleik. Az át nem vett értékelő lapokat január 31-én, hétfőn postázzuk.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap