20201709Sze

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

3.4. Kollégiumi könyvtár

Az Andaházy-Szilágyi Leányinternátus Könyvtára – alkalmazkodva az iskola pedagógiai programjához – a Gimnáziummal együttműködve látja el feladatait.

Kezdetben egy öreg üveges szekrény szolgált „könyvtárként” a régi kollégiumban, párszáz kötettel. Ez a régi gyűjtemény képezi tulajdonképpeni magját a mai internátusi könyvtárnak is, amely 2001 őszétől kezdve működik. A már meglévő könyvekhez a mai készlet a gimnáziumi könyvtárból átkerült másodpéldányok, különféle adományok, pályázatok útján, illetve folyamatos könyvtárfejlesztési beruházások alkalmával került. Állományunk mostanra mintegy 3400 könyvtári egységből áll. Az adományozók körét többek között a ballagó negyedikeseink is gyarapítják, akik diáktársaiknak minden évben hasznos könyveket ajándékoznak, kedves hagyományt teremtve ezzel.

A gyűjtemény elsősorban a tananyag hatékonyabb elsajátítását és a továbbtanulás segítését, a különböző tanulmányi versenyekre való felkészülést, illetve a gyengébb előképzettséggel bekerülő, szerényebb szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók felzárkóztatását, képességeinek fejlesztését, ismeretanyagának bővítését szolgája, ugyanakkor részben szabadidős könyvtárként is működik.

Az internátusi könyvtár berendezése Petróczki Andrásné testvérének, Farkas Gábor hagyatékának segítségével valósulhatott meg 2000 júniusában.

 

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap