20201709Sze

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

2.1. A leányinternátus feladata és célja

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Leányinternátusa a vidékről a gimnáziumban tanuló gyermekek számára otthont biztosít, és keresztyén szellemben neveli úgy, hogy társadalmunk és egyházunk megbízható, hűséges és szolgálatkész tagjaivá válhassanak.

Intézményünk nevelésének alapját a Szentírás és annak üzenete adja. Normarendszere sem térhet el az igei normától, nem igazodhat a fellazult társadalmi elvárásokhoz. Nem vállalhatja fel a javító-nevelő intézet szerepét, de magára kell vállalnia a keresztyén szellemben nevelt gyermek életének kísérését, segítését abban, hogy a megkezdett útról ne térhessen mellékvágányra, hanem a cél felé haladva a keresztyéni életben megerősödhessen.

A keresztyén intézmény nagy ajándéka az az állandóság, melyet a Szentírás, mint zsinórmérték biztosít, de ez egyben nagy felelősség is a pedagógus számára, hiszen a körülöttünk levő világ idegen értékei nem írhatják felül az általunk elfogadott krisztusi értékrendet.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap