22201710V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel
Szűrő
 • 100.000 Ft-ot gyűjtöttünk a szomáliai éhezők számára

  Iskolánk tanulói  és tanárai rendszeresen gyűjtenek adományokat szükségben lévő  embertársaink javára, így vannak információink az emberi nyomorúság különféle eseteiről. A Magyar Református Szeretetszolgálat Szomáliáról szóló körlevele mégis a döbbenet erejével hatott, hiszen a  szövegből és képekből számunkra elképzelhetetlen nagyságrendben rajzolódtak  ki a közösségi és emberi tragédiák. Úgy éreztük, nem mehetünk el érzéketlenül a felhívás mellett, hanem meg kell keresnünk a segítség leggyorsabb és hatékonyabb módját. Úgy döntöttünk, hogy tanévkezdő csendesnapjaink záró istentisztelete perselypénzét ajánljuk fel a Szeretetszolgálat  „Életmentés Szomáliában” akciójához. Előzetesen minden osztály megkapta az adakozásra szóló felhívást és a Szeretetszolgálat körlevelét, valamint jól látható helyen raktuk helyeztük el a sokkoló képeket tartalmazó plakátokat.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • 2010. október

   

  {loadposition zq_2010-10}

   

  A Napi Menü letölthető PDF formátumban INNEN

 • 2011. október

 • A 2011/12. tanév rendje (tervezet)

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A 2012/13. tanév rendje (tervezet)

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A 2013/14. tanév rendje (tervezet)

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A 2014/15. tanév rendje (tervezet)

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A 2015/16. tanév rendje (tervezett)

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • A 2016/17. tanév rendje (tervezett)

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Áhítatok-istentiszteletek rendje, 2012-2013 - I. /ősz/  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Előzetes tájékoztató a 2013/14. tanévre történő felvételi eljárásról

  Kedves Szülők! Kedves érdeklődő diákok!

  A magyar oktatásügy átalakítása, különösen az új kerettantervek bevezetése iskolánk jövő évi beiskolázási terveit is lényegesen befolyásolja. Szándékunk az, hogy érdemben ne módosítsunk iskolánk jelenlegi kínálatán, de nem tudjuk, hogy a megjelenő jogszabályok milyen változtatásokat tesznek szükségessé. Jelenlegi elgondolásunk szerint 2013 szeptemberében az alábbi osztályokat, illetve csoportokat kívánjuk indítani:

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Előzetes tájékoztató a 2011/12-es tanévre történő felvételi eljárásról

  Felvétel a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába a 2011/2012. tanévre

  A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona felvételt hirdet a 2011/2012. tanévre. Elsősorban református vallású, legalább átlagosan jó tanulmányi eredményű tanulók jelentkezését várjuk. A jelentkezési lap mellett minden tanulóról lelkészi jellemzést kérünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan  a négy évfolyamos, speciális tantervű osztályok mellett öt évfolyamos, nyelvi előkészítő osztályra épülő képzést is indítunk.

  A 2011/2012. tanévre szóló felvételivel kapcsolatos információkat (időpontok, a jelentkezés módja, a felvételi vizsgák tárgyankénti követelményei, induló osztályok típusai) a részletes Felvételi Tájékoztatóban közöljük, amely 2010. október 15-től megtekinthető a debreceni lelkészi és a tiszántúli esperesi hivatalokban, megrendelhető vagy megvásárolható iskolánk Titkárságán (cím: 4044. Debrecen, Kálvin tér 16, telefon (52) 516-896). A Felvételi Tájékoztató megtekinthető – a fent jelölt időponttól – a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának internetes honlapján (www.drkg.hu) is.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2012. szeptember

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2013. október

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2013. szeptember

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2015. szeptember

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2016. szeptember

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • EU-Szeminárium - Kirándulás Szlovákiába

  2009. szeptember 6-11.

   

  Az Európai Uniós szemináriumsorozat következő állomása a németországi helyszín után Szlovákia volt. A szemináriumi részvétel feltétele egy nyelvi verseny volt, amire a munka világával kapcsolatos anyagokból készültek az érdeklődők. A verseny eredménye alapján a következő diákok szereztek jogot a szlovákiai utazásra: Pelley Brigitta (11.A), Szőcs Gyula (11.B), Molnár Attila (11.C), Lakatos Ildikó (11.D), Szabó Kinga (11.D).

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Felhívás: Regionális angol nyelvi verseny, 2012

  A verseny célja, hogy népszerűsítsük a fiatalok körében az idegen nyelv tanulásának szépségét és hasznosságát, illetve, hogy a tanulók megtapasztalják a nyelvtudás közösségépítő szerepét, megismerjék a célnyelvi ország kultúráját.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Felhívás: Regionális Angol verseny, 2013

  A verseny célja, hogy népszerűsítsük a fiatalok körében az idegen nyelv tanulásának szépségét és hasznosságát, illetve, hogy a tanulók megtapasztalják a nyelvtudás közösségépítő szerepét, megismerjék a célnyelvi ország kultúráját.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Felhívás: Regionális Angol verseny, 2014

  A verseny célja, hogy népszerűsítsük a fiatalok körében az idegen nyelv tanulásának szépségét és hasznosságát, illetve, hogy a tanulók megtapasztalják a nyelvtudás közösségépítő szerepét, megismerjék a célnyelvi ország kultúráját.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2010. szeptember 1.

  Szeretettel köszöntöm iskolánk tanárait és diákjait a tanévkezdés alkalmából, mindnyájatoknak ÁLDÁSt és BÉKESSÉGet kívánok az egész tanévre!

  Általános tudnivalók:

  Elkészült iskolánk éves munkarendje és hazautazási rendje, ennek egy-egy példányát az osztályokban és az internátusokban is kifüggesztjük. Kérjük, a családi és más eseményeket, elfoglaltságokat úgy igyekezzetek megtervezni, hogy azok ne ütközzenek az iskolai kötelező alkalmakkal.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2010. szeptember 15.

  Étkezés

  Felhívom tanulóink figyelmét arra, hogy minden hónap 20-ig osztálykeretben készítsétek el a nem kollégista tanulók étkezési rendelését, és adjátok le az étkezési pénztárban. A havi étlap mindig elérhető  az iskola honlapján a Közérdekű információk – NAPI MENÜ menüpont alatt. Kérem, hogy az étkezési díjak befizetésére is ügyeljetek, és a kiírt napokon fizessétek be az előző havi ebédek árát. Felhívom a figyelmet arra, hogy betegség, hiányzás, esetén azonnal jelezzétek az ebéd lemondását!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2011. szeptember 13.

  Egyházkerületi közgyűlés
  Tájékoztatom tanulóinkat, hogy szeptember 15-én és 16-án (csütörtökön és pénteken) tartja éves Közgyűlését a Tiszántúli Református Egyházkerület a Kollégium Dísztermében.  Ezeken a napokon különösen is kérem tanulóink fegyelmezett viselkedését, együttműködését, megértését.

  Mint minden nagyszabású rendezvény, ez is lehetőséget teremt arra, hogy esetleg illetéktelen személyek lépjenek be az épületbe. Különösen is felhívom a figyelmet arra, hogy értékeitekre vigyázzatok, azokat őrizetlenül ne hagyjátok! Nagyon fontos a diákügyeleti szolgálat komolyan vétele!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2011. szeptember 2.

  Minden diákunknak sikeres új tanévet kívánok az iskola tantestülete nevében!

  Jelentkezés DRÁMAJÁTÉK Művészeti képzésre
  Diákjaink kérésére meghirdetjük 9-11. (esetleg 12.D osztályos) évfolyamos tanulóink részére a heti 4 órás  Drámajáték művészeti iskolai képzést. Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a színjátszás, dráma, beszéd és mozgáskultúra iránt. A képzés a Maróthy néptánckör művészeti óráihoz hasonló, csak azok jelentkezzenek, akik a heti négy órás foglalkozást, valamint a térítési díjat vállalni tudják. A Hirdetéshez mellékeltük a térítési díjakról szóló tájékoztatót és a jelentkezési lapot!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap