24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Bemutatkozás

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, amely egyetlen protestáns középiskolaként maradt meg egyházi fenntartásban a szocializmus évtizedeiben, ma a református közoktatási rendszer része. Az intézmény tanulóinak többsége ma is vidéki származású, gyakran hátrányos helyzetű. Az iskola pedagógiai programja a keresztyén és reformátori hagyományok és értékek megőrzését, biztos szakmai tudás nyújtását, közösségben gondolkodó, személyes és társadalmi felelősséget vállalni kész emberek formálását tűzi ki célul. A nevelésnek, a közösség kialakításának és fejlődésének fontos helyszínei az internátusok (diákotthonok), amelyek a sok száz éves kollégiumi hagyományok számos elemét megőrizték. A kollégista diákok általában kéthetente utaznak haza, az itt töltött hétvégéken közös programok mellett közös istentiszteleti alkalmakat is biztosítunk számukra.

A Gimnáziumnak ma több mint 450 diákja és 35 tanára van. Az intézmény a négy évfolyamos képzés keretében humán, matematika, biológia és számítástechnika speciális osztályokat, illetve csoportokat indít. Valamennyi tanuló számára legalább egy idegen nyelv oktatása emelt szinten történik. Az elmúlt években elindított öt év folyamos, nyelvi és informatika képzést nyújtó, „nulladik” osztályra épülő program rendkívül népszerű. A Gimnáziumba történő jelentkezőktől az iskola értékrendjének és házirendjének elfogadásán túl lelkipásztori jellemzést kérünk. A felvételi elbeszélgetéseken a szakmai alkalmasságon túl a család és a gyermek intézményválasztásának tudatosságáról igyekszünk meggyőződni.

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

A Gimnázium jelenlegi épülete a Kollégium hátsó udvarán, az egykori Egyetemi Internátus épületében található. Az elmúlt években jelentősen fejlődött az iskola felszereltsége, technikai színvonala. A tantermek bútorzatát lecseréltük, minden tanteremben van DVD és videó lejátszó, TV berendezés és internet csatlakozás. Szinte minden tantárgy saját előadóteremmel, illetve szaktanteremmel rendelkezik. A diákok nem csak a tanórákon használják a legmodernebb technikát (számítógépek, projektorok, digitális tananyag), hanem tanítási időben maguk is hozzáférhetnek ezekhez az eszközökhöz. Az oktatás és szemléltetés fontos részét képezik a Gimnázium értékes, országosan is nyilvántartott gyűjteményei (Szőnyi-féle ásványgyűjtemény, biológia és fizikai eszköz gyűjtemény).

A Gimnázium Andaházy-Szilágyi Leányinternátusa a Poroszlay úton található, a Kollégiumtól mintegy 10 perces sétával érhető el. A modern épületben 230 férőhely van, saját tanulószobák, tornaterem, étkezde, számítógépterem, társalgó és könyvtár biztosítja a diákok kényelmét és a tanórákra való felkészülését. A Fiúinternátus a Kollégium Főépületének második emeletén található, így nagyméretű belső terekkel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Bútorzatát, felszerelését az elmúlt években újítottuk fel.

A Gimnázium elsődleges célja a tanulók felsőfokú tanulmányokra való felkészítése. Felvételi statisztikák szerint a végzős diákok mintegy 70 – 80 %-a kerül be az érettségi évében felsőfokú intézménybe, de később szinte kivétel nélkül mindenki továbbtanul. A végzett tanulók mintegy 70 %-a rendelkezik legalább egy nyelvvizsgával. Az országos kompetenciaméréseken tanulóink mindig jóval az országos átlag felett teljesítenek. A nevelőtestület munkájának hatékonyságát mérő „hozzáadott pedagógiai érték” alapján iskolánk országosan is az élmezőnybe tartozik.

A Gimnázium külső kapcsolatai igen élénkek és szervesen illeszkednek az iskola napi életébe. Részt veszünk a református iskolák versenyein és találkozóin, hosszú évek óta házigazdái vagyunk a matematika és atlétika versenynek. Rendszeres találkozásaink és gyümölcsöző kapcsolataink vannak az erdélyi, kárpátaljai és felvidéki iskolákkal. Osztálykirándulásaink kedvelt célpontjai a történelmi Magyarország nevezetességei. Az iskolai nyelvoktatást is nagyban segítik a svájci Schiers, a hollandiai Groningen és a németországi Hilden város protestáns iskoláival kialakított diákcseréink. A külföldi kapcsolatok mellett igen fontosak a református gyülekezetekben tett látogatások, „kiszállások”. A gyülekezetek fiataljait évente több alkalommal „konfirmandus nap” keretében látjuk vendégül iskolákban. A Kollégiumi Kántus tagjainak tekintélyes része a Gimnázium tanulója, ők gyakori vendégei gyülekezeteinknek, de külföldi utakon is részt vesznek.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap