20201710P

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

 

A Debreceni Református Kollégium és a Gimnázium rövid története

Iskolánk az ország egyik legismertebb oktatási intézménye, híres diákok és tanárok egész sora dicséri az itt folyó oktatás és nevelés színvonalát. Dokumentálhatóan 1538-tól működik a Debreceni Református Kollégium, amelyet a „szegények iskolájának” is neveztek, mert tudatosan hívogatta falai közé a legszegényebb szülők gyermekeit is. Taníttatásuk költségeit a város polgárainak és más, tehetős támogatóknak az adományai mellett saját munkájukkal fedezték. A diákok önkormányzati szerve, a coetus, olyan nagy önállósággal rendelkezett, amely mai viszonyaink között elképzelhetetlen. Az iskola legjobb diákjai Európa legnevesebb protestáns egyetemein tanulhattak tovább (peregrináció), s így a legújabb tudományos felfedezésekről, filozófiai vagy teológiai irányzatokról első kézből kapott tájékoztatást a Kollégium diáksága és tanári kara. A világjárt diákok adományaiból alakult ki a Kollégium könyvtára, amely mára a 600 000 kötetes Nagykönyvtárrá fejlődött. A régi, a hagyományokat még sok mindenben őrző kollégiumi életet csodálatosan ábrázolja Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényében. Rajta kívül még Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Szabó Lőrinc, Medgyesi Ferenc, Bay Zoltán nevét emelhetjük ki a híres diákok hosszú sorából. A professzorok közül talán Hatvani István, Maróthy György és Kerekes Ferenc a legismertebbek.

A Kollégium szellemiségére évszázadokon keresztül a Habsburg-ellenesség, a nemzeti gondolkodás nyomta rá bélyegét. Az erdélyi fejedelmek közül többen is komoly adományokkal támogatták az iskolát. Diákjaink és tanáraink közül nagyon sokan vettek részt az 1848-49-es szabadságharcban. 1849-ben a képviselőház üléseit a Kollégium Oratóriumában tartotta, s az épületben működött a bankjegynyomda is.

A II. világháború utáni évtizedekben egyetlen magyarországi református középiskolaként erősen korlátozott körülmények között működhetett tovább a gimnázium. Az itt tanító tanárok és az ide jelentkező diákok tudatosan vállalták a hátratételt, a „negatív diszkriminációt” (anyagi megbecsülés, felvételi elbírálás). Az ideológiai nyomás ellenére ebben a korszakban is nagyon sok olyan jó képességű diák végzett iskolánkban, aki a tudomány vagy a művészetek terén kiemelkedőt alkotott. 1952-ben államosították a Dóczy Leánygimnázium épületét (évtizedekig a Kossuth Gimnázium épülete), így kerültek be a leánytanulók a Kollégiumba, az addigi fiúiskolába. A Péterfia utcai épületből politikai indítékú „eladás” után költözött át a Gimnázium a Főépületbe 1972-ben. Az akkor még tágas Főépület fokozatosan igen zsúfolttá vált, a kiszolgáló helyiségek (tornaterem, étkezde) jóval kisebb létszámra méretezettek voltak. Ezen a helyzeten az egyházi kárpótlási folyamat során visszakapott, illetve újonnan felépített épületeink javítottak. Az 1991-ben visszakerült Andaházy-Szilágyi Intézet telkén 1998-ra épült fel a 230 főt befogadó új Leányinternátus épülete. A hat évfolyamos oktatás négy éven keresztül a Kollégium Főépületében folyt, és 2000 szeptemberében költözött át az egykori Dóczy Leánygimnázium szépen felújított Kossuth utcai épületébe. A hat évfolyamos Dóczy Gimnázium 2002. óta önálló intézményként működik. Ma a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának mintegy 480 diákja és mintegy 40 tanára és nevelőtanára van. A négy évfolyamos képzés mellett öt évfolyamos, nyelvi és informatika előkészítő évfolyamot is tartalmazó, képzést is folytatunk.

A Debreceni Református Kollégium 2013-ban ünnepli fennállása 475. évfordulóját. Az évfordulós megemlékezésekből a Gimnázium is igykeszik kivenni részét. Kiadványok megjelentetését, versenyek, konferenciák, iskolai találkozók meghirdetését tervezzük.

A honlapon az iskola híres diákjai és tanárai életútja mellett igyekszünk folyamatosan megjelentetni az érdeklődésre számot tartó cikkeket, híreket, dokumentumokat is.Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap