24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

A KÁLVIN TEREM története

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 1972-ben költözött át mai helyére Péterfia utcai épületből. Az épületben szintenként két-két zsibongót alakítottak ki, de a helyszűke miatt ezek egymás után beépítésre kerültek, hiszen sok feladatra nem is gondoltak az építők. A földszinti, addig használaton kívüli, mintegy 120 m2-es zsibongóban 1982-ben került kialakításra a reggeli áhítatok helyszínéül szolgáló terem, a Gyülekezeti terem. A Gyülekezeti terem gondolata és kialakítása Dr Gaál Botond frissen megválasztott igazgató és Dr. Rózsai Tivadar vallástanár érdeme volt. A terem berendezését gyülekezeti adományok segítették. Az 1990-es évek közepére szinte elviselhetetlenné vált a zsúfoltság az épületben. Az iskola iránt megnövekedett érdeklődés, a szintén az épületben elhelyezett Leányinternátus létszámának állandó növekedése és a hat évfolyamos oktatás tervezett indítása minden lehetséges hely osztályteremmé alakítását követelte. Ezért kerültek át a reggeli áhítatok 1995-ben az Oratóriumba, és a terem leválasztásával tanítani kényszerültünk a Gyülekezeti teremben is. Erre a feladatra a terem nem volt igazán alkalmas, visszhangos, zajos, télen hideg volt.

A Gimnázium Leányinternátusa megépítésekor, 1998-ban újra gondoltuk a terem funkcióját, az egyik felében raktárt alakítottunk ki, a másikban pedig a diákság kívánságára egy büfét létesítettünk. Ez a fajta hasznosítás mintegy 10 éven keresztül megmaradt, bár mind többször megfogalmazódott az igény, különösen Horsai Ede vallástanár részéről, hogy a Gimnáziumban kialakított Gyülekezeti teremnek nagy lelki és pedagógiai haszna lenne. A „visszaköltözést” egyrészt anyagi okok, az állandó pénzhiány akadályozták, másrészt a megszigorodott feltételek miatt az épület egyetlen helyisége sem volt alkalmas új büfé kialakítására.

Végül 2008 tavaszán biztosítottá vált a fedezet: a 2006-ban jogellenesen visszatartott állami kiegészítő támogatás korrekciója olyan nagyobb egyszeri összeg volt, amiből több beruházást, beleértve a gyülekezeti terem visszaállítását is tervbe vehettünk. A mind kisebb érdeklődés mellett működő büfét automata gépekkel váltottuk ki, a raktárt áttelepítettük, illetve kiselejteztük. A legnehezebb feladat a terem funkciójának meghatározása, a tervezés folyamata volt. A Nevelőtestület vélemény egységes volt abban, hogy a terem igényes kialakítású, több funkcióra is alkalmas legyen, s a legmodernebb technika kerüljön beépítésre. A tervezést Kiss Imre építészmérnök, Kossuth utcai presbiter vállalta, aki többször is konzultált tanárainkkal, s végül egészen egyedi tervet alkotott. Az ősi magyar református templomépítés jellegzetességeit (kazettás mennyezet, karzat, színek, motívumok...) a legmodernebb technikai eszközökkel és anyaghasználattal ötvözte. A teljes beruházás összköltsége 13,6 millió forint volt. Ebből az iskolai költségvetés 6,6 millió forintot, az Alapítvány a Refiért 7 millió forintot fedezett. A mintegy 100 főt befogadó teremben sikerült megvalósítani a különböző funkciók összhangját (áhítatok tartása, konferenciák rendezése, diákszínház működtetése, filmvetítés, kóruspróba...). Természetes tartozéka a teremnek az internetkapcsolat, az automatikus függöny és vászon mozgatás, a fényeffektusok sokfélesége, de mégis a meghittsége, harmóniája teszi a legnagyobb hatást a belépőre.

A terem elnevezése sem volt egyszerű, sokféle javaslat és terv is elhangzott (Aula, Auditórium...). Végül a Kálvin év adta az ötletet a névadáshoz, s külön öröm volt a számunkra, hogy 2009. május 23-án, a magyar református összefogás debreceni ünnepi alkalmát követő napon vehettük hivatalosan is használatba ezt az „gyöngyszemet”. Kívánom, hogy hosszú időn keresztül szolgálhassa diákjaink, tanáraink és a tágabb közösség lelki növekedését, adjon helyet minél több értékes és emlékezetes rendezvénynek.

Debrecen, 2009. október 20.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap