NévBeosztása intézményünkbenFogadó óraElérhetőség
Győri Józsefigazgató
matematika-fizika szaktanár
szerda 2.gyori@drkg.hu
Győri Istvánigazgatóhelyettes
osztályfőnök (10. B)
testnevelés szaktanár
péntek 3.istvan44@drkg.hu
Varga Jánosné Baranyai Gabriellaigazgatóhelyettes
matematika szaktanár
szerda 4.baranyai@drkg.hu
Nagy Imreinternátus igazgató
osztályfőnök (12. B)
történelem, földrajz szaktanár
péntek 2.nagyimre@drkg.hu
Dan Íriszlányinternátus igazgatóirisz.dan@drkg.hu
Aryné Kállai Orsolyaangol nyelv szaktanárhétfő 2.kallai.o@drkg.hu
Baloghné Maklári Mónikainternátusi nevelőmaklari.monika@drkg.hu
Bán Istvánmatematika-fizika szaktanárcsütörtök 2.ban.istvan@drkg.hu
Barabás Gyöngyikészségtárgyak munkaközösségvezető
testnevelés szaktanár
péntek 3.bgyongyi@drkg.hu
Berényiné Csinády Melindahit- és erkölcstan szaktanárkedd 2.csinadym@drkg.hu
Biróné Kabály EnikőMűszaki munkaközösségvezető
osztályfőnök (12. A)
matematika, fizika szaktanár
hétfő 3.eniko@drkg.hu
Branda Tamásinformatika-fizika szaktanárpéntek 5.brandat@drkg.hu
Dr. Arany Jánosének szaktanárj.arany@drkg.hu
Dr. Gaálné Becsy Adriennangol, francia nyelv munkaközösségvezető
osztályfőnök (12.D)
angol nyelv szaktanár
kedd 3.becsy.adrienn@drkg.hu
Dr. Győri Jánososztályfőnök (11. D)
magyar nyelv és irodalom,
német nyelv szaktanár
kedd 3.gyorilj@drkg.hu
Dr. Horkayné Hidegkuti Erika Editosztályfőnök (10. A)
magyar nyelv és irodalom szaktanár
kedd 1.horkayne.erika@drkg.hu
Dr. Mikó Gyulalatin nyelv szaktanárszerda 4.miko@drkg.hu
Dr. Molnárné Ötvös Tünderajz, média és hit- és erköcstan szaktanárhétfő 5.tunde@drkg.hu
Dr. Veressné Létai Ágnesbiológia, földrajz szaktanár
internátusi nevelő
hétfő 8.letai@drkg.hu
Fazekas Sándorinternátusi nevelőfasanyi58@drkg.hu
Fazekas Sándornéinternátusi nevelőematko@drkg.hu
Fazokánné Kozma Ágnesmatematika szaktanárpéntek 2.agikozma@drkg.hu
Fehér Norberthit- és erkölcstan munkaközösségvezető
hit- és erkölcstan szaktanár
hétfő 8.fnorbert@drkg.hu
Géczi Évatitkárnőgeczieva@drkg.hu
Grubisics Rolandosztályfőnöki munkaközösségvezető
osztályfőnök (9. Ny)
szerda 5.gruby@drkg.hu
Hadháziné Péter Ágnespszichológuscsütörtök 5.agi@drkg.hu
Irinyi Tamástörténelem, társadalomismeret és magyar nyelv és irodalom szaktanárhétfő 3.irinyitamas@drkg.hu
Karasszon Dánielosztályfőnök (10. D)
német nyelv szaktanár
kedd 2.karasszon@drkg.hu
Katona Péterföldrajz szaktanár
internátusi nevelő
hétfő 6.kpeter@drkg.hu
Kovács Anitanémet nyelv szaktanárpéntek 4.kovanit@drkg.hu
Kovács Gergelymagyar nyelv és irodalom munkaközösségvezető
magyar nyelv és irodalom,
angol nyelv szaktanár
péntek 2.koge@drkg.hu
Kozma Kornéliaangol, francia nyelv szaktanárkedd 3.kozmak@drkg.hu
Kurgyis Andrásének, hit- és erkölcstan szaktanárkedd 1.kurgyisa@drkg.hu
Kurgyis Andrásnéirodavezetődemarta@drkg.hu
Kuruczné Nagy Andreabiológia, kémia szaktanárhétfő 2.kuruczne@drkg.hu
Móré Sándorinternátusi nevelőmores@drkg.hu
Nagyné Dudik Tündeosztályfőnök (11. A)
testnevelés szaktanár
péntek 3.dudiktundi@drkg.hu
Nagyné Mudra Mónikaszociális segítőcsütörtök 8.
Ó Nagy Ferencinternátusi nevelőonagyferi@drkg.hu
Oláh-Bartha Eszterangol nyelv szaktanárhétfő 4.eszterbartha@drkg.hu
Prill Évabiológia, kémia szaktanárkedd 3.evaprill@drkg.hu
Rapi Edit Mónikaangol, német nyelv szaktanárszerda 3.onagye@drkg.hu
Rozgonyi Zoltáninternátusi nevelőrzoli@drkg.hu
Rozgonyi Zoltánnégazdaságirozgonyine@drkg.hu
Szabó Dóratörténelem szaktanár
internátusi nevelő
szerda 1.szdara@drkg.hu
Szalókiné Tóth Juditnémet, latin nyelv munkaközösségvezető
osztályfőnök (11.B)
magyar nyelv és irodalom,
német nyelv szaktanár
szerda 1.szalokinetjudit@drkg.hu
Szászfalvi Imrénékönyvtárosszaszju@drkg.hu
Tarsoly-Szabó Katalinosztályfőnök (9. D)
matematika, informatika szaktanár
hétfő 3.szabo.katalin@drkg.hu
Tóthné Fekete Anikómatematika szaktanárkedd 3.feketeaniko@drkg.hu
Uherkovich Zoltántermészettudományi munkaközösségvezető
osztályfőnök (9. B)
biológia, földrajz szaktanár
kedd 3.uhi@drkg.hu
Usztics AnikóDÖK koordinátor
osztályfőnök (9. A)
magyar nyelv és irodalom, történelm szaktanár
kedd 4.uszticsa@drkg.hu
Zeöldné Bonyár Beátatörténelem munkaközösségvezető
történelem, német nyelv szaktanár
péntek 2.zbea@drkg.hu