NévBeosztása intézményünkbenFogadó óraElérhetőség
Ivánné Nagy Erzsébet Bernadettigazgató
matematika szaktanár
ivanne@drkg.hu
Győri Istvánigazgatóhelyettes
osztályfőnök (10. B)
testnevelés szaktanár
istvan44@drkg.hu
Varga Jánosné Baranyai Gabriellaigazgatóhelyettes
matematika szaktanár
baranyai@drkg.hu
Nagy Imreinternátus igazgató
történelem, földrajz szaktanár
nagyimre@drkg.hu
Dan Íriszlányinternátus igazgatóirisz.dan@drkg.hu
Aryné Kállai Orsolyaangol nyelv szaktanárkallai.o@drkg.hu
Baloghné Maklári Mónikainternátusi nevelőmaklari.monika@drkg.hu
Bán Istvánosztályfőnök (9. A)
matematika-fizika szaktanár
ban.istvan@drkg.hu
Barabás Gyöngyikészségtárgyak munkaközösségvezető
testnevelés szaktanár
bgyongyi@drkg.hu
Berényiné Csinády Melindaosztályfőnök (9. Ny)
hit- és erkölcstan szaktanár
csinadym@drkg.hu
Biróné Kabály EnikőMűszaki munkaközösségvezető
matematika, fizika szaktanár
eniko@drkg.hu
Branda Tamásinformatika-fizika szaktanárbrandat@drkg.hu
Dr. Arany Jánosének szaktanárj.arany@drkg.hu
Dr. Gaálné Becsy Adriennangol, francia nyelv munkaközösségvezető
angol nyelv szaktanár
becsy.adrienn@drkg.hu
Dr. Győri Jánososztályfőnök (12. D)
magyar nyelv és irodalom,
német nyelv szaktanár
gyorilj@drkg.hu
Dr. Horkayné Hidegkuti Erika Editosztályfőnök (11. A)
magyar nyelv és irodalom szaktanár
horkayne.erika@drkg.hu
Dr. Mikó Gyulalatin nyelv szaktanármiko@drkg.hu
Dr. Molnárné Ötvös Tünderajz, média és hit- és erköcstan szaktanártunde@drkg.hu
Dr. Veressné Létai Ágnesbiológia, földrajz szaktanár
internátusi nevelő
letai@drkg.hu
Fazekas Sándorinternátusi nevelőfasanyi58@drkg.hu
Fazekas Sándornéinternátusi nevelőematko@drkg.hu
Fazokánné Kozma Ágnesmatematika szaktanár
internátusi nevelő
agikozma@drkg.hu
Fehér Norberthit- és erkölcstan munkaközösségvezető
hit- és erkölcstan szaktanár
fnorbert@drkg.hu
Géczi Évatitkárnőgeczieva@drkg.hu
Grubisics Rolandosztályfőnöki munkaközösségvezető
osztályfőnök (9. D)
gruby@drkg.hu
Hadháziné Péter Ágnespszichológusagi@drkg.hu
Irinyi Tamástörténelem, társadalomismeret és magyar nyelv és irodalom szaktanáririnyitamas@drkg.hu
Katona Péterföldrajz szaktanár
internátusi nevelő
kpeter@drkg.hu
Kovács Anitanémet nyelv szaktanárkovanit@drkg.hu
Kovács Gergelyosztályfőnök (9. B)
magyar nyelv és irodalom munkaközösségvezető
magyar nyelv és irodalom,
angol nyelv szaktanár
koge@drkg.hu
Kozma Kornéliaangol, francia nyelv szaktanárkozmak@drkg.hu
Kurgyis Andrásének, hit- és erkölcstan szaktanárkurgyisa@drkg.hu
Kuruczné Nagy Andreabiológia, kémia szaktanárkuruczne@drkg.hu
Móré Sándorinternátusi nevelőmores@drkg.hu
Nagyné Dudik Tündeosztályfőnök (12. A)
testnevelés szaktanár
dudiktundi@drkg.hu
Nagyné Mudra Mónikaszociális segítő
Ó Nagy Ferencinternátusi nevelőonagyferi@drkg.hu
Oláh-Bartha Eszterangol nyelv szaktanáreszterbartha@drkg.hu
Prill Évabiológia, kémia szaktanárevaprill@drkg.hu
Rapi Edit Mónikaangol, német nyelv szaktanáronagye@drkg.hu
Rozgonyi Zoltáninternátusi nevelőrzoli@drkg.hu
Rozgonyi Zoltánnégazdaságirozgonyine@drkg.hu
Szabó Dóratörténelem szaktanár
internátusi nevelő
szdara@drkg.hu
Szalókiné Tóth Juditnémet, latin nyelv munkaközösségvezető
osztályfőnök (12.B)
magyar nyelv és irodalom,
német nyelv szaktanár
szalokinetjudit@drkg.hu
Szászfalvi Imrénékönyvtárosszaszju@drkg.hu
Szőts Gabriellatitkárságvezetőszots.gabriella@drkg.hu
Tarsoly-Szabó Katalinosztályfőnök (10. D)
matematika, informatika szaktanár
szabo.katalin@drkg.hu
Tóthné Fekete Anikómatematika szaktanárfeketeaniko@drkg.hu
Uherkovich Zoltántermészettudományi munkaközösségvezető
osztályfőnök (10. B)
biológia, földrajz szaktanár
uhi@drkg.hu
Usztics AnikóDÖK koordinátor
osztályfőnök (10. A)
magyar nyelv és irodalom, történelm szaktanár
uszticsa@drkg.hu
Zeöldné Bonyár Beátatörténelem munkaközösségvezető
történelem, német nyelv szaktanár
zbea@drkg.hu