Diákok szolgáltak szombaton a precesen

Zenéltek és énekeltek fiataljaink a szombat esti áhítaton, vagyis a precesen.
Részt vettek az imádságban és az igeolvasásban is.