Egy rendkívüli alkalomnak lehettek részesei diákjaink a préceszen a Kollégium Baráti Köre, a Hittudományi Egyetem és a Nagytemplomi Gyülekezet közös szervezésében. Dr. Kubassek János geográfus és kutató tartott érdekfeszítő előadást a tragikus sorsú, hódmezővásárhelyi származású misszionárius házaspár életéről. Dr. Cseszkó Gyula és a felesége, Hadady Emma négy gyermekükkel Indonéziában, Észak-CelebeszOlvass tovább

Rendhagyó lelki alkalomra gyűltünk össze az Oratóriumban a bennmaradós hétvége zárásaként, hiszen utoljára voltak velünk végzőseink. Az igehirdetés elsősorban a búcsúzó diákokhoz szólt kiemelve Ézsaiás próféta és Jézus szavai által az emlékezés és a reménység távlatot nyitó jelentőségét. Ugyanezen gondolatok jegyében az alsóbb éves társak hívtak emlékek, és érzések felidézéséreOlvass tovább

Különleges lelki alkalomra gyűltünk össze ma este az Oratóriumban. Nem csupán a végzőseink utolsó précesze volt ez, hanem az iskolától búcsúzó Rozgonyi Zoltán kollégánk utolsó, nevelőtanárként végzett, igei szolgálata is. Meghatóan elgondolkoztató bizonyságtételében elmesélte fiataljainknak, hogyan vezette őt az Úr az élet nehézségei és örömei között több mint negyven évenOlvass tovább

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk a vasárnapi istentiszteleten az Oratóriumban. Együtt gondolkoztunk el Jézus szavai és tettei alapján arról, hogy mit jelent szeretni ellenségeinket, imádkozni értük, jót tenni velük, sőt áldani őket. Illetve azon, hogy mit tanulhatunk mai krisztuskövetőként abból, ahogyan keresztyén lelkészek egykor hitvalló módon megélték az üldöztetést az előzőOlvass tovább

A csendesnapok lezárásaként úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt. Az eddigi napok témája „keresem a helyem” címmel, ismét egy másik szempontból lett megvilágítva fiataljaink előtt. Ezúttal a boldogságkeresés és a hála motívuma került előtérbe a hegyi beszéd gondolata alapján, miszerint „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert akiOlvass tovább

A csendesnapok részeként, amely célja, hogy lelkileg növekedhessenek tizenéveseink, olyan préceszt tartottunk szombaton, amelyen diákok szolgáltak társaik előtt – felelevenítve a régi hagyományt. Az Úri imádság egy-egy gondolata mentén, zenei darabok és fotók segítségével hívtuk elcsendesedésre fiataljainkat. Különösen lélekmelengető volt hallani végzőseink hálaénekét az alkalom végén. Nagy örömöt jelent látni,Olvass tovább

A középiskolás évek az identitás-keresés idejét jelentik a fiatalok számára. Úton vannak valamennyien, mivel a gyermekkor felől, a családi körből haladnak a felnőtt lét, az önállóság felé. Nem könnyű időszak ez, hiszen egyre több felelősség van rajtuk. Sokuknak nincsenek még konkrét céljaik a jövőjükre nézve, nem tudják, hogy merre isOlvass tovább

A Debrecen-Széchenyi kerti Református Gyülekezet ifjúsági dicsőítő zenekara, a GPS, közel 270 refis kollégista diákkal énekelt együtt ünnepi programsorozatunk keretében. Köszönjük a zenekar tagjainak, hogy vállalták ezt a szolgálatot, amely által épülhettek diákjaink. A közös éneklés, Isten magasztalása fokozta az ünnepre hangolódásunkat, az örömet, mely Krisztusban minden embernek megjelent.Olvass tovább

Nagy öröm volt, hogy részt vehettünk egykori diákunk, Hajdú Zoltán Levente vasárnapi, evangelizációs szolgálatán. Felemelő volt a gyülekezettel együtt énekelni és átélni a közösség erejét. Az pedig különleges, lelkileg felvillanyozó meglepetést jelentett fiataljainknak, hogy meghallgathattuk a Szikra díjas Neonhal zenekar egyik legújabb dalát az istentisztelet zárásaként. Köszönjük, hogy a közösOlvass tovább

A Kollégium Baráti Körének találkozója minden évben értékes programokban bővölködő hétvége. Az esti praeces pedig a különösen a generációk találkozásának ideje, hiszen a mostani diákok együtt ülnek be az öregdiákokkal az Oratórium padsoraiba egy rövid elcsendesedésre. Az igét az egykori diák, Pásztor Dániel a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke hirdette a szőlőművesekOlvass tovább