Adventi koncert az internátusban

A Debrecen-Széchenyi kerti Református Gyülekezet ifjúsági dicsőítő zenekara, a GPS, közel 270 refis kollégista diákkal énekelt együtt ünnepi programsorozatunk keretében.

Köszönjük a zenekar tagjainak, hogy vállalták ezt a szolgálatot, amely által épülhettek diákjaink. A közös éneklés, Isten magasztalása fokozta az ünnepre hangolódásunkat, az örömet, mely Krisztusban minden embernek megjelent.