Kárpátalján jártak a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma tanárai A tanév befejezése után Gimnáziumunk tanárainak és hozzátartozóinak 25 fős csoportja Kárpátaljára látogatott. A négy napos tanulmányút költségeit a Határtalanul! pályázatok keretében pedagógusok számára   meghirdetett Kárpátaljai szolidaritási program fedezte. A program lényeges eleme a kirándulásokon, kulturális és történelmi emlékek megismerésén túl egyOlvass tovább