Utoljára volt együtt az egész diáksereg vasárnapi istentiszteleten ebben a tanévben

Rendhagyó lelki alkalomra gyűltünk össze az Oratóriumban a bennmaradós hétvége zárásaként, hiszen utoljára voltak velünk végzőseink. Az igehirdetés elsősorban a búcsúzó diákokhoz szólt kiemelve Ézsaiás próféta és Jézus szavai által az emlékezés és a reménység távlatot nyitó jelentőségét. Ugyanezen gondolatok jegyében az alsóbb éves társak hívtak emlékek, és érzések felidézésére gordonkajáték hangjai mellett. Az orgona és zenekar kísérete mellett pedig a gyülekezet énekei szívből jövő imádságként csendültek fel válaszként. Az istentiszteletet még különlegesebbé tette az, hogy a DTV munkatársai közvetítették alkalmunkat.