Köszönet tanárainknak, köszönet a szülőknek és diákoknak

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A mögöttünk lévő két hét rendkívüli időszak volt iskolánk hosszú történetében. Az 1538 óta folyamatosan működő iskolánk csak a nagy pestisjárvány, az 1848/49-es szabadságharc, illetve a II. világháború idején volt kénytelen becsukni kapuit rövid időre.

Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, odaszánását, türelmét és együttműködését, akik lehetővé tették a számunkra először nagyon idegen távoktatás megindítását, működtetését. Köszönöm tanáraink odaszánt munkáját és törekvését, hogy tanulóink minden ismeretet megszerezzenek, ami csak az adott körülmények között lehetséges.

Köszönöm diákjaink döntő többségének fegyelmezettségét, kötelességtudatát, szorgalmát és kitartását. Számukra biztató, hogy természetesen a tavaszi szünetet megtartjuk, tehát jövő szerdától már nem lesznek iskolai kötelezettségeik.

Köszönöm a szülők együttműködését, az otthoni életrend kialakítását, betartatását, gyermekeik bátorítását, biztatását. Különösen is köszönjük azt, hogy sok otthonban igyekeznek az iskolától most nem várható lelki támaszt, keresztyén közösséget is biztosítani.

Örömmel fogadtuk, hogy a szülők közül többen is kifejezték köszönetüket tanáraink áldozatos munkájáért, lelkiismeretességéért. A köszönő levelek közül kettőt név nélkül közzéteszek, érdemes elolvasni őket.

A húsvéti ünnepekhez közeledve mindnyájunknak lelki békességet, jó egészséget, az Úr Isten áldását és védelmét kívánom iskolánk munkatársi közössége nevében.

Debrecen, 2020. április 2.

Győri József igazgató