Tájékoztatás a Gimnázium vezetőváltásáról

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona vezetésére szóló  megbízásom 2020. július 31-vel lejár. Feladatomat 2018 óta nyugdíjasként láttam el, és nem kívánom tovább betölteni a tisztséget.

A fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége úgy döntött, hogy az igazgatói tisztséget meghívás útján tölti be. A feladatra Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett tanárnő, a Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium akkori vezetője, iskolánk egykori diákja  kapott felkérést. Az igazgatójelölt elkészítette vezetői programját és bemutatta azt a Nevelőtestület, illetve az Igazgatótanács előtt. A Nevelőtestület nagy többséggel,  az Igazgatótanács egyhangúlag támogatta jelöltet, illetve az általa elkészített programot.  A vezetőváltás folyamata a jogszabályokban előírt módon zajlik.

A vezetői tisztséget azzal a tudattal adom át utódomnak, hogy személyében egy kiválóan felkészült vezető kerül az ősi intézmény élére. Eddigi pedagógusi és vezetői munkássága biztosítékot jelent  a magas szintű szakmai munkára és az iskola szellemiségének  megőrzésére.

Ezúton is köszönöm tanártársaim, munkatársaim több évtizedes közös munkáját, szolgálatát! Köszönöm a diákok és szülők együttműködését, támogatását, gyakran megtapasztalt szeretetét, tiszteletét!

Igazgatónő életére, szolgálatára Isten áldását kérem iskolánk jelmondatával:

Orando et laborando!

Győri József

igazgató