Emlékezés a reformációra

Iskolánk ifjúsága a járványhelyzet miatt ugyan két időpontban, távolságtartással és maszkban, de annál nagyobb lelki nyitottsággal emlékezett a reformáció alkalmából istentiszteleten Kurgyis András tanár úr igehirdetése által az Oratóriumban. Felidézte az egykori meghatározó pillanatokat, Luther és követői elszántságát párhuzamba állítva Pál megtérésével és a mi mai lelki útkeresésünkkel.

Az alkalom után a tanári kar és a diákság együtt vonult át a Nagytemplom mögé az Emlékkertbe, ahol iskolánk régi hagyománya szerint megkoszorúzta a Gályarabok Emlékoszlopát felidézve az egykori hitvalló református lelkészek kitartását és áldozatát, miközben zúgtak az ősi zsoltár hangjai “Tebenned bíztunk eleitől fogva.” (90. Zsoltár)

(BCSM)