Meghalt dr. Móricz Imre, iskolánk egykori kiváló diákja

Pár nappal ezelőtt kaptuk a szomorú hírt, hogy 86 éves korában elhunyt dr. Móricz Imre, iskolánk neves öregdiákja, Móricz Zsigmond író fia. Alma Materét rajongásig szerette, a Debreceni Református Kollégium öregdiákjainak évente megrendezett találkozóit 2019 májusáig rendszeresen látogatta. Szeretetre méltó, bölcs egyéniségére egykori osztálytársa, dr. Kántor Sándor gondolataival emlékezünk.

Dr. Móricz Imre, aki Móricz Zsigmond írónak a fia, az apja végakaratának megfelelően a Debreceni Református Kollégium diákja volt 1945-től 1953-ig. Én is ekkor és ott végeztem a tanulmányaimat, így nagyon sok közös élményről számolhatok be, annál is inkább, mert az első évben padtársak is voltunk. Mindjárt a bemutatkozásnál nekem ajándékozott egy könyvet (Kippling: A dzsungel könyve). A második világháborúban, és még utána kb. két évig a Református Gimnázium Péterfia utcai épületében katonai kórház működött, így a Kollégium épületében, rossz körülmények között folyt az oktatásunk, amit 65 fős osztálylétszám, tanárhiány (hadifogság miatt), fűtetlen tanterem jellemzett. Ezek a körülmények összekovácsoltak minket. Imre mindenkinek a barátja volt. Jó tanuló volt, mindenkin segített, ha kellett, mindenkivel tudott jókat beszélgetni. Ő számunkra „a barát” volt, nem pedig egy híres író fia.

Az osztályunk egyik évben egy színdarabot tanult be és adott elő Debrecenben és vidéken is. Ebben Imre főszerepet játszott, és gondolkozott azon is, hogy a színészi pályát választja. De aztán a műszaki pályára került, gépészmérnök lett, az egyetemi doktorátust is megszerezte. Legtovább az Óbudai Hajógyárban dolgozott, de eljutott Finnországba és Mongóliába is.

Érettségi találkozóinkon szinte mindig jelen volt, az utolsón, 2019. június 8-án is. Ezeken elmondta, hogy az életben nagy hasznát látta nemcsak annak, amit az iskolánkban megtanult, hanem annak a nevelésnek is, amit az iskola jó szelleme révén megkapott. Felnőttként mindig nagyra értékelte, dicsérte, diákként pedig nagy örömmel vállalta a református iskolákra jellemző sajátos lehetőségeket (szupplikálás, legáció, önképzőkör). 

Kedves Imre Barátunk! Emlékedet megőrizzük. Isten veled.

A visszaemlékezést dr. Kántor Sándor osztálytárs írta dr. Móricz Imre  2021. január 13-án bekövetkezett halála alkalmából.