2021.01.23. – Online preces, Berényiné Csinády Melinda

Jézus mondja: “Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)