Nyíradony és Nádudvar lelkésze volt, majd hosszú évekig tanította fiataljainkat gimnáziumunk vallástanáraként. Türelemmel viselt, hosszú betegség után hazatért Megváltó Urához, akit egész életében hűen szolgált.

Gyászszertartását október 21-én, 11 órakor tartják a Debreceni Köztemető 3. számú ravatalozó termében.

Istentől jövő vigasztalódást kívánunk egész családjának!