Vendég a szombat esti áhítaton

Tamás Gergely, a lenztelepi missziói gyülekezet lelkipásztora hirdette közöttünk Isten Igéjét precesen. A szülőkkel való kapcsolat fontosságára és az egymás iránti tisztelet komolyanvételére hívta fel diákjaink figyelmét a tízparancsolat tükrében fiatalos hangvétellel elgondolkoztató élet-példákon keresztül.

A hétvégén több alkalommal az iskola zenekara színesítette a lelki alkalmakatat. Köszönjük a szolgálattevők munkáját, odaszánt idejét!