Megemlékeztünk az aradi vértanúkról

Minden évben igyekszünk más, és más módon közel vinni az október 6-i eseményeket és a mártírok történetét a diákjainkhoz. Volt már QR kódos felfedezőtúra az iskola területén, osztályteremi megemlékezés, dramatizált feldolgozás és online vetítés. Ezen az őszön minden osztály “örökbefogadott” egy-egy vértanút, majd az életét feldolgozva egy nagyméretű plakátot készítettek a diákok. Gyönyörű rajzok, kreatív illusztrációk és megindító írások születtek a projektmunka során. Megérintő olvasni azokat az egészen aprónak tűnő, de mégis lényeges információkat a folyosón kiállított lapokon, amelyek által a nevekből érző emberek, édesapák, férjek válnak, akik sorsához már a mai fiatalok is tudnak kötődni.

Csütörtök reggel az Oratóriumban gyűltünk össze áhítatra az emlékezés jegyében. Végiggondoltuk a hit azon névtelen hőseit, akik áldozatuk és szenvedésük által tettek tanúbizonyságot hitükről. Sorsuk tükröt tart nekünk is, mai krisztuskövetőknek egy elfásult, érzéketlenné dermedő világban. Az alkalom végén megcsodáltuk diákjaink közös munkáját vetített formában, miközben valamennyien éreztük, hogy ez a csendes megemlékezés volt a leginkább méltó és elgondolkoztató mód a mostani sok nehézségtől terhes időkben.

(BCSM)