Meglátogattak bennünket az egyetemi gyülekezetből

Szoros kapcsolatot ápolunk évek óta a Debreceni Egyetemi Gyülekezettel. Közös célunk, hogy a gimnáziumi évek után diákjaink új lelki közösségre találjanak alkalmaikon. Ősszel néhány diákunk ellátogatott a felújított egyetemi templomban tartott istentiszteletre, pár hónapja pedig az ottani lelkészek tartottak vallásórát végzőseinknek a találkozás és ismerkedés jegyében.

Ezúttal Kovács Gergő egyetemi lelkész szolgált közöttünk a 25. zsoltár gondolatai alapján az Isten vezetéséről és a mi döntéseink felelősségéről. A fiatalos hangvételű, de mélyen elgondolkodtató igehirdetés mellett külön öröm volt számunkra, hogy elkísérte néhány lelkes zenész huszonéves, így a mi diákjainkkal együtt játszották az énekeket. Ennek a nem mindennapi istentiszteletnek a perselypénzét a szíriai földrengés áldozatainak megsegítésére ajánlották fel diákjaink, hogy így is segítsük a rászorultakat.

Köszönjük a közös szolgálat élményét!