Refis kiszállások a debreceni gyülekezetekben

Vasárnap a belvárosi járókelők meglepetten szemlélték, hogy mindenfelé kisebb-nagyobb csapatokban sietősen lépkedő fekete bocskaiba öltözött tizenévesekkel találkozhatnak. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumából 300 diák igyekezett tizenegy különböző helyi és környékbeli gyülekezetbe, hogy a délelőtti istentiszteleten szolgáljon énekkel, verssel és zenével. 

Ősi hagyományt folytatunk az úgynevezett kiszállással, hiszen a régi korok kollégiumi diákjai is hasonló módon járták a környező falvakat, hogy adományokat és élelmiszert gyűjtsenek iskolájuknak. Ma már természetesen gyűjtés nélkül él tovább a szokás. Osztályaink rendszeresen visszatérnek irodalmi és bibliai műsorukkal az őket meghívó egyházközségekbe.

Ez a vasárnap abban volt más, hogy ezúttal mind a 11 osztály ugyanazon a vasárnapon rajzott ki az ősi falak közül lelki üzenetével.  Bízunk abban, hogy a fiatalok lelkes bizonyságot tettek a gyülekezetek tagjainak hitükről és az iskolánk életéról, amely bár hagyományokra épül, de korszerű módon a jövőben helytállni tudó, művelt fiatalokat bocsát ki a ballagás után.

Reméljük, a jövőben sok más hasonló találkozásra lesz még alkalmunk, és ezúton köszönjük a gyülekezetek vendégszeretetét.

(Berényiné Csinády Melinda, iskolalelkész)