Évzáró

Hálaadás alkalma volt az évzáró délutánja a Nagytemplomban. Vezető vallástanárunk, Fehér Norbert a bizonyítványírás ritusán keresztül világított rá arra, hogy nem csupán a jó érdemjegyekért való küzdelem számít, hanem az is, hogy nevünk benne legyen az Élet Könyvében, és ki ne töröltessen onnan. Igazgatónő beszédében felelevenítette a programokban rendkívül gazdag tanévünk legfőbb eseményeit és meghívott vendégeit, majd kiemelte, hogy milyen büszkék vagyunk tehetséges, sokszínű fiataljainkra. Majd Győri István igazgatóhelyettes a kitűnő és nevelőtestületi dicséretben részesült diákjainkat sorolta fel mindazokkal együtt, akik országos versenyeken kiemelkedő helyezést értek el a tanév során. Sajnos idén is búcsúznunk kellett három újabb kitűnő kollégától, akik hamarosan megkezdik nyugdíjas éveiket. Dr. Veresné Létai Ágnes 40 éven át volt a tanári kar meghatározó tagja hitével, szakértelmével és emberségével, Fazakas Sándor, aki sport szeretete mellett az Isten szeretetére tanította évtizedeken át fiataljainkat és Rozgonyi Zoltán nevelőtanár, aki atyai odafigyeléssel és krisztusi jóindulattal bánt a rábízott tizenéves fiúkra. Isten áldja meg további életüket!